Woorden van verzet (1)

Dominicus Gent Viering van zondag 2 mei 2021 Woorden van verzet (1)   Hartelijk welkom beste mensen, van thuis uit en hier, met z’n allen verenigd om te vieren. We starten een ietwat bijzondere reeks van 4 vieringen rond verzetsteksten in de brede zin van het woord. Vandaag laten we ons inspireren door 1mei: synoniem …

Lees meer

Afscheid van Richard Van de Kelder

  Lieve Richard, Ik spreek hier een beetje namens Dominicus Gent, de christelijke basisgemeenschap waar jij zovele jaren naartoe kwam. En ik zeg ‘lieve” omdat we jou eigenlijk nooit anders gekend hebben dan minzaam, galant, zoals je met een lichte buiging goeiedag kon zeggen bij de begroeting. Mijn vrouw Lieve was altijd gecharmeerd door de …

Lees meer

Wat zeggen we als we God zeggen… (1)

Dominicus Gent Viering van Beloken Pasen 11/04/2021 Wat zeggen we als we God zeggen…(1)   Beloken Pasen 1982 zijn we met deze zondagsvieringen van start gegaan. Dat was in het toenmalige KUC, het katholiek universitair centrum van de paters Dominicanen. Die datum houden we in ere. We gingen het zien als een stichtingsmoment. Hadden wij …

Lees meer

Pasen 2021

Dominicus Gent Paasviering 2021   Welkom Welkom beste mensen van het verbond hier of op afstand aanwezig en ook alle mensen die we meedragen in ons hart. Van harte een zalige hoogdag gewenst. We vieren vandaag het grote feest van Pasen. Na veertig dagen vasten in gemeenschap mogen we de heuglijke gebeurtenis van “verrijzenis “ …

Lees meer

Goede Vrijdag 2021

Dominicus Gent Goede Vrijdag 2021   Van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag, van het bijzondere samenzijn rond de tafel van breken en delen naar de pijn van verraad, uitlevering, lijden en sterven. We gedenken het lijden en de dood van Jezus, die man uit Nazareth die de weg ten einde ging. En toch … in …

Lees meer

Witte Donderdag 2021

Dominicus Gent         Viering Witte Donderdag 2021       Goede avond en welkom iedereen. Palmzondag is de start van de Goede Week en vanavond zijn we samen om Witte Donderdag te gedenken. De kleur wit heeft meerdere betekenissen. In oosterse landen betekent wit een kleur van rouw, in andere culturen kan wit hoop, reinheid, onschuld betekenen. …

Lees meer

Tip voor de Goede Week: The New Gospel

THE NEW GOSPEL (Milo Rau)   Welke boodschap zou Jezus verkondigen in de 21ste eeuw? Met The New Gospel voert Milo Rau de Rivolta della dignità (Revolt of Dignity) op. De beweging wordt geleid door politiek activist Yvan Sagnet en vecht voor de rechten van migranten die naar Europa komen. Ze worden als slaven ingezet op de tomatenplantages in Zuid-Italië en leven in getto’s, …

Lees meer

Palmzondag 2021

Dominicus Gent Viering van Palmzondag 28 maart 2021   Welkom Vandaag Palmzondag. Naar jaarlijkse gewoonte vieren we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Het roept een dubbel gevoel op. Het heeft iets feestelijks, die hele sfeer, Jezus die omstuwd wordt door sympathisanten. Maar anderzijds is er de dreiging van het conflict die reeds in …

Lees meer

Universeel partnerschap (Vasten 5)

Dominicus Gent Vastenviering van zondag 21 maart 2021 Universeel Partnerschap Mensen van het verbond 5/5     Welkom u allen thuis en jullie die hier de dienst verzorgen. Welkom licht van de paaskaars, Gij verzamelt ons om Uw woord te beluisteren en aan Uw tafel Partnerschap te oefenen. We zingen met aandrang: verhaast de tijd …

Lees meer

Wij is het nieuwe ik… (Vasten 3)

Viering in Dominicus Gent Zondag 7 maart 2021   Wij is het nieuwe ik… (Mensen van het verbond… Vasten 3)   1 welkom Vandaag is de derde zondag van de vasten, en de derde viering in een reeks over gemeenschap vormen, over mensen die kiezen voor verbondenheid, niet voor uitsluiting. De kracht van die liefdevolle …

Lees meer

Kiezen voor een menswaardige samenleving… (Vasten 2)

Dominicus Gent Viering van zondag 28 februari 2021 Kiezen voor een menswaardige samenleving Tweede vastenviering                         1 Goede morgen en welkom, beste mensen, op deze viering van de tweede zondag van de vasten. We weten ons verbonden over afstanden heen dankzij Zoom. Verbonden zowel hier in de kerk als thuis. En beste kinderen ook jullie …

Lees meer

Broederlijk Delen (Vasten 1)

Dominicus Gent Viering van zondag 21 februari Broederlijk Delen 2021   1 Welkom aan iedereen op deze eerste zondag van de vasten. De eerste in de reeks: “Mensen van het verbond”. We nemen elkaar op sleeptouw, we zijn met elkaar verbonden. Straks steken we onze bijdrage in de knoop van het touw dat ons begeleidt …

Lees meer

Aswoensdag 2021

Dominicus Gent Viering van Aswoensdag 17 februari 2021                                                                                           Goede avond en welkom bij deze Asviering. We weten ons gezegend omdat we dit samen kunnen vieren dankzij Zoom, daardoor voelen we ons verbonden over afstanden heen om vanavond in gemeenschap te zijn. Straks verbranden we enkele palmtakjes van vorig jaar tot as. In bepaalde culturen …

Lees meer