VIERING : OVER KWETSBAARHEID

Dominicus Gent Viering van zondag 5 mei 2024   Over kwetsbaarheid     In ons samenzijn vandaag nodigen we uit om te vieren rond ‘kwetsbaarheid’. Een begrip dat zonder twijfel aansluit bij de inhoud van de vorige vieringen over onmacht en slachtofferschap. Kwetsbaarheid is des mensen, we ervaren haar in vele gedaanten. Er is de kwetsbaarheid …

Lees meer

VIERING : SLACHTOFFER ZIJN…

Dominicus Gent Viering van zondag 28 april 2024 SLACHTOFFER ZIJN…                                                                                                                  Goede morgen. Gij die liefde zijt… wat een heerlijk idee om ons zondag na zondag uit te nodigen rond uw woord en de tekenen van brood en wijn. Wees bij ons Gij die licht en warmte zijt (paaskaars) Welkom wij allen …

Lees meer

VIERING : ONMACHT (2)

Dominicus Gent Viering van zondag 14 april 2024  Onmacht (2)   Welkom op deze tweede zondag na Pasen. We zijn op weg naar Pinksteren, dat feest vol vuur waarin men zonder angst of aarzeling vanuit een bijzonder moeilijke situatie en zonder de macht aan zijn zijde de wereld tegemoet stormt, klaar om haar om te …

Lees meer

VIERING VAN BELOKEN PASEN : OVER ONMACHT…

Dominicus Gent Viering van Beloken Pasen (zondag 7 april 2024) Over onmacht…   Wij vieren vandaag onze verjaardag. 42 jaar bestaan deze zondagsvieringen. Ooit zijn wij begonnen, vanuit een onstuimig verlangen naar een gemeenschap van gelijken, en vanuit een verlangen naar een geloof waarin engagement en inkeer elkaar zouden verdiepen. Dankbaar zijn we, om de …

Lees meer

GOEDE VRIJDAG 2024

Dominicus Gent Goede Vrijdag 29 maart 2024   Goede avond en welkom aan iedereen die deze avond met ons, op een of andere manier, tijd wil maken om even stil te staan. Stil te staan bij het lijden en de dood van Jezus van Nazareth, maar ook bij het lijden en sterven van zoveel onschuldige …

Lees meer

PASEN 2024

Dominicus Gent Pasen 2024 zondag 31 maart 2024   Van harte welkom en een zalige Pasen aan jullie allen die hier of thuis op deze hoogdag meevieren. Hoe bijzonder is het dat we midden in de vele crisissen, de dreiging van oorlogen, klimaatontwrichting en polarisatie, een hoopvol perspectief aangereikt krijgen. Want dat vertelt het Paasverhaal …

Lees meer

WITTE DONDERDAG 2024

Dominicus Gent Viering van Witte Donderdag 28 maart 2024   Bidden wij: Wij zoeken U als wij samen komen; hopen dat Gij aanwezig zijt hopen dat het er eens zal van komen: mensen in vrede vandaag en altijd. We steken nu nog één keer deze Paaskaars aan. Licht dat ons een jaar lang vergezelde in …

Lees meer

VIERING : PALMZONDAG 2024

Dominicus Gent Viering van Palmzondag (26 maart 2024)   Dit huis vol mensen weet Jij wie het zijn? Ik mag het hopen. Heb Jij ons geteld, ken Jij ons bij name? Dan ben Je de enige. (H. Oosterhuis) We stellen dit samenzijn onder het licht van de Ene. We steken de Paaskaars aan en we …

Lees meer

VIERING : SAMEN HET LEVEN DELEN…

Dominicus Gent Viering van zondag 17 maart 2024 “Samen het leven delen”     Welkom iedereen, jullie hier aanwezig en via techniek met ons verbonden. Welkom op deze vijfde zondag van de vasten. Ondertussen is ook de ramadan gestart. Vasten, wat betekent het vandaag de dag? Broederlijk Delen roept ons op om samen het leven te …

Lees meer

VIERING : VERGEVEN 2 (Vierde Vastenviering)

Dominicus Gent Vastenviering van zondag 10 maart 2024 Vergeven om te veranderen (2)   Samen tijd nemen voor verandering. Dat is het vastenthema dat Broederlijk Delen voor dit weekend op de agenda heeft gezet. Vergeven is het thema dat de voorgangersgroep gedurende 3 weken heeft voorzien. En er is we degelijk een verband tussen beide …

Lees meer

Een vriend herdenkt Huub Oosterhuis…

Wij herinneren ons Huub Oosterhuis (Bart Pieters)                            Beste allemaal, op de avond van paaszondag 2023 stierf Huub Oosterhuis. Op het feest van de ‘uittocht uit alle slavernijsystemen van de wereld’, zoals hij het noemde…

VIERING VAN ASWOENSDAG 2024

 Dominicus Gent                                              Viering van Aswoensdag 14 februari 2024 Samen kiezen voor verandering   Goede avond en welkom op deze Aswoensdagviering. Het is een eeuwenoude traditie dat mensen een periode van bezinning, van zich …

Lees meer