Links

 • Thope (vzw die huizen huurt en onderverhuurt aan erkende vluchtelingen): http://www.thopevzw.be
 • Gemeenschap Mirte: http://gemeenschap-mirte.be/
 • Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent: http://www.iw-gent.be/
 • Werkgroep Vluchtelingen Gent: http://www.vluchtelingenwerk.be/wat_doen_we/wvg.php
 • Protestantse kerk (dominee Marc Loos): http://vpkb.be/lokale-kerken/kerk/gent-rabot
 • Dominicanen Vlaanderen: http://www.dominicanen.be/
 • Dominicaanse Familie Vlaanderen: http://www.dominicanenknokke.be/home.htm
 • Zondagsvieringen Filosofenfontein, Leuven: http://www.filosofenfontein.be/
 • Zondagsvieringen De Lier, Brugge: http://www.delier.be/
 • Gemeenschap De Brug, Lier: http://www.debruglier.be/debruglier/debrug/welkom.html
 • Oecumenische gemeenschap De Vleugel, Antwerpen: http://www.devleugel.be/
 • Jebron, Aalst: https://www.google.be/#q=jebron+aalst
 • Dominicusgemeente, Amsterdam: http://dominicusamsterdam.nl/
 • Internationale Dominicaanse gemeenschap in Brussel: http://www.dominicains.be/