Klein Verslag over Algemene Vergadering Dominicus Gent febr 2024

Klein verslag over A.V. Dominicus Gent van febr 2024

 

Het algemene gevoel was er een van de bijzondere dynamiek die de jongste jaren leeft bij de vele Dominicusvrijwilligers (meer dan 40).

De structuur helpt ook mee: er zijn vijf duidelijke werkgroepen, bijeen gehouden door een bestuur waarin  telkens minstens een vertegenwoordiger van de groepen zit.

Even opsommen: voorgangersgroep de Werf, logistiek, communicatie, vorming en DOIC ( de werkzame bijen die samen met onze vrienden ICCG het kerkgebouw uitbaten). Daarnaast is er ook een grootoudergroep gegroeid die onze christelijke erfenis wil doorgeven aan de kleinkinderen (en hun ouders) en een werkgroepje diakonie (dat de zorg voor onze gemeenschap wil coördineren). Die zorg deelt ook het feestcomité, dat zich specialiseert zich in een jaarlijks etentje. We kregen als surplus een dag Knokke in de grote vakantie van 2023. Af en toe organiseren we ook een wandeling, altijd goed voor spieren en hoofd.

De Werf mag op 2023 terugkijken als het 41ste (!) jaar waarin elke zon- en feestdag (ondersteund door een trouwe logistiek en streaminggroep) de bijbel op het leven werd gelegd, vanuit een bevrijdend denken, bidden, zingen. Dat laatste (een zingende gemeenschap zijn) dank zij het volgehouden werk van pianisten en voorzangers. De grootoudergroep helpt mee om van de grote feestdagen ook familievieringen te maken. Na elke viering is er een kleine Wereldwinkel open en is er mogelijkheid tot napraten bij de apero aan de bar. Aansluitend bij een viering over Bach organiseerde de Werf een cantate-uitvoering. Bedoeling is dat een muziekuitvoering een jaarlijkse traditie wordt. Nieuw is Ten huize van, een initiatief waarin een kleine groep mensen elkaar ontmoeten  waar iemand haar of zijn huis openstelt.

De vormingsgroep organiseerde avonden en namiddagen rond Jesaja en Leviticus en Paulus, een wandelbedevaart naar West-Vleteren, bezoeken aan Brugge, Meulestede-Muide, Heusden, Africamuseum, een avond over het proces rond de vermoorde Vlaamse scheutisten (Guatemala), een panelgesprek rond mentaal (on)welbevinden, lezingen door Paul Moyaert (Godsbeelden), Ignace D’hert (Tomas Halik), Kris De Boel en Kristoffel Demoen (bijbelvertaling), Mark Butaye (eucharistie als manier van leven), Alexandra Gericke en Frank Dewaele (zenboeddhisme).

De communicatiegroep zorgde voor een wekelijkse nieuwsbrief, voor de website en voor een constante aanvoer van nieuw online voedsel in Bijlichten.be en op sociale media (een poging om via digitale weg iets van onze spirituele rijkdom te delen, ambitieus maar misschien wel nodig in een godverlaten tijd…). We ontvingen daarvoor zeer welkome steun van Space for grace.

De vrijwilligers van DOIC verhuren de Blaisantkerk en bouwen gestaag verder aan een uitstekende en steeds bekender wordende multifunctionele ruimte.

Het bestuur trekt zich de onderlinge communicatie aan tussen al die vrijwilligers, zorgt voor een financieel gezonde vzw, voor externe relaties, voor een jaarlijkse Algemene Vergadering en voor alle vrijwilligersnoden. Voor 2024 start het bestuur een denkproces op rond onze toekomst: hoe zien we Dominicus Gent in 2030… We nemen afscheid van Lieven Vanoverbeke, die 17 jaar onze financies deed. Veel dank voor die trouwe inzet, Lieven.

Dominicus Gent blijft solidair meewerken aan de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG), aan Thope vzw (dat huizen zoekt en verhuurt aan erkende vluchtelingen), aan de Werkgroep Vluchtelingen-Gent, aan Adem-Tocht (gespreksgroep 65+), aan Lopend Vuur (vorming samen met Rabotkerk, Gentse parochies, Effatagemeenschap), werkgroep Vrede.

Dominicus Gent kan enkel bestaan dank zij de onvermoeide en onvermoede inzet van zovelen. De financiële steun van de gemeenschap is absoluut essentieel (graag in een doorlopende opdracht…). Ieder die op een of andere manier wil meewerken, volgens eigen talenten, is welkom. Zeker DOIC en de logistiek kunnen helpende handen gebruiken. Maar het algemene gevoel is geboeide dankbaarheid om iets van die revolutionaire bijbelse geest te mogen vertalen naar onszelf en naar mensen van vandaag…

 

Nieuwsbrief n.a. v. de Algemene Vergadering Dominicus Gent, Blaisantkerk, februari 2024