De buurt (3): Adem-Tocht

Dominicus Gent Viering van zondag 4 juli 2021 Dominicus en de buurt (3): Adem-Tocht   Goede morgen en welkom op deze derde viering waarin we wat meer over deze buurt en onze samenwerking willen vertellen. Vandaag hebben we het over Adem-Tocht, dat in deze kerk al 29 jaar kind aan huis is. Maar eerst steken …

Lees meer

Kalender

De Buurt (2): Blaisantnest

Dominicus Gent Viering van zondag 27 juni 2021 De buurt (2): het Blaisantnest…   Welkom beste mensen, hier en op afstand verzameld tot gemeenschap. Welkom ook aan alle mensen die we meedragen in ons hart. Dit wordt de tweede viering in een reeks van drie waarin we de buurt centraal stellen. Vandaag houden we halt …

Lees meer

Fratelli Tutti (3)

Dominicus Gent Viering van zondag 13 juni 2021 Fratelli Tutti (3)   Welkom Aan iedereen van harte welkom, jullie hier voor het eerst sinds lang in de kerk aanwezig, jullie via het scherm thuis. We hopen dat alles vlot kan verlopen want het is de eerste keer dat we met zoveel aanwezigen in deze kerk …

Lees meer

Fratelli tutti (2): sorelli tutti…

Dominicus Gent Zondagsviering van 6 juni 2012  Sorelli Tutti (Fratelli tutti 2)     Goedemorgen en welkom op deze tweede viering in de reeks over Fratelli Tutti, waar we onze blik richten op Sorelli Tutti. We beginnen deze viering met het aansteken van de paaskaars, teken van de aanwezigheid van de Ene in ons midden. …

Lees meer

Wereldvluchtelingendag 19 juni

Naar aanleiding van WERELDVLUCHTELINGENDAG op 19 juni:       * De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (waarin Dominicus actief is) organiseert op 19 juni een online panelgesprek en filmvertoning. Twee kortfilms van Nick Balthazar, en een gesprek tussen Kati Verstrepen (mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten),Tetty Rooze (vrijwilliger bij ORBIT vzw, houdt zich bezig met …

Lees meer

Pinksteren 2021

Dominicus Gent Viering van Pinksteren Zondag 23 mei 2021   Mensen van God   Niet als een storm, als een vloed niet als een bijl aan de wortel komen de woorden van God, niet als een schot in het hart. Maar als een glimp van de zon, een groene twijg in de winter, dorstig en …

Lees meer

Woorden van verzet (3)

Dominicus Gent Viering van zondag 16 mei 2021 Woorden van verzet (3): Simone Weil, pater Perrin en het uitspreken van de waarheid…   1 Mystici worden wel vaak als wereldvreemde rare snuiters weggezet. Simone Weil was in veel opzichten ‘raar’ maar allesbehalve wereldvreemd. En bij het lezen van het boek ‘Aan de lopende band’, een …

Lees meer

Hemelvaart 2021

Dominicus Gent Viering van Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021   Handelingen 1, 1-12 Het eerste boek, dat ik geschreven heb, Teófilus, ging over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft  tot aan de dag waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en ten hemel werd opgenomen.  Na zijn …

Lees meer

Woorden van verzet (1)

Dominicus Gent Viering van zondag 2 mei 2021 Woorden van verzet (1)   Hartelijk welkom beste mensen, van thuis uit en hier, met z’n allen verenigd om te vieren. We starten een ietwat bijzondere reeks van 4 vieringen rond verzetsteksten in de brede zin van het woord. Vandaag laten we ons inspireren door 1mei: synoniem …

Lees meer

Afscheid van Richard Van de Kelder

  Lieve Richard, Ik spreek hier een beetje namens Dominicus Gent, de christelijke basisgemeenschap waar jij zovele jaren naartoe kwam. En ik zeg ‘lieve” omdat we jou eigenlijk nooit anders gekend hebben dan minzaam, galant, zoals je met een lichte buiging goeiedag kon zeggen bij de begroeting. Mijn vrouw Lieve was altijd gecharmeerd door de …

Lees meer

Wat zeggen we als we God zeggen… (1)

Dominicus Gent Viering van Beloken Pasen 11/04/2021 Wat zeggen we als we God zeggen…(1)   Beloken Pasen 1982 zijn we met deze zondagsvieringen van start gegaan. Dat was in het toenmalige KUC, het katholiek universitair centrum van de paters Dominicanen. Die datum houden we in ere. We gingen het zien als een stichtingsmoment. Hadden wij …

Lees meer

Pasen 2021

Dominicus Gent Paasviering 2021   Welkom Welkom beste mensen van het verbond hier of op afstand aanwezig en ook alle mensen die we meedragen in ons hart. Van harte een zalige hoogdag gewenst. We vieren vandaag het grote feest van Pasen. Na veertig dagen vasten in gemeenschap mogen we de heuglijke gebeurtenis van “verrijzenis “ …

Lees meer

Goede Vrijdag 2021

Dominicus Gent Goede Vrijdag 2021   Van Witte Donderdag naar Goede Vrijdag, van het bijzondere samenzijn rond de tafel van breken en delen naar de pijn van verraad, uitlevering, lijden en sterven. We gedenken het lijden en de dood van Jezus, die man uit Nazareth die de weg ten einde ging. En toch … in …

Lees meer