De wereld na ons…

“Welk soort wereld willen we nalaten aan wie na ons komt?” (LS 160)
Prof. em. Johan De Tavernier (KULeuven)
Vrijdag 30 augustus, 19u30

Elke 5de zondag bidt Dominicus Gent voor de aarde. Wat kan dit bijdragen aan het keren van de klimaatontwrichting?

De Tavernier omschrijft de christelijke invalshoek bij klimaatdenken en -handelen als een ellips met twee brandpunten die elkaar in balans houden, met name ‘mede-menselijkheid ‘ en ‘mede-schepselijkheid’. Die integrale ecologie vinden we o.m. in de encycliek Laudato Si’ (2015).

Encyclieken zijn geen dagelijkse lectuur. Misschien krijgt Jo De Tavernier u aan het lezen maar zeker enthousiasmeert hij uw constructief denken en handelen naar een wereld die de moeite waard is om na te laten aan wie na ons komt.

Wanneer? Vrijdag 30 augustus – 19u30-21u30
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tramlijn T4 opnieuw rijdt vanaf 19 juli.
De lijn T4 rijdt vanaf het Station Gent-Sint-Pieters. Halte Voortmanstraat is vlakbij de Blaisantkerk.
Inschrijven: via e-mail: marjandecocker@telenet.be + naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘De Tavernier ’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De avond wordt niet gestreamd.