Vredeszondag 2019

Dominicus Gent Viering van zondag 22 september 2019 Vredeszondag Welkom op deze zondagviering. Het is deze week vredesweek en we staan zoals elk jaar stil bij dat grote woord vrede, waarover we zingen in onze liederen, dat we elkaar wensen in de vredeswens en in de gesprekken voor en na de viering. Want we willen …

Lees meer

Hemelvaart 2019

Dominicus Gent Viering van Hemelvaart 30 mei 2019   Goede morgen beste mensen. Hemelvaartsdag is een dag die velen beschouwen als een feestelijke tussendag. Wij willen daar graag op inspelen .Daarom hartelijk welkom aan jullie allen die ervoor kiezen om dit feest van bevrijding  en geloofsvernieuwing met ons in dit uur te vieren. Ook bij …

Lees meer

Kerstviering 2017

Dominicus Gent Kerstviering 25 december 2017   Lezing: Jesaja 9, 1-6 Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat dan een stralend licht op. Uitbundig laat Gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals …

Lees meer

De kromgebogen vrouw (een opstandingsverhaal)

    Dominicus Gent Viering van zondag 7 mei 2017 DE KROMGEBOGEN VROUW (eerste in een reeks opstandings- en verrijzenisverhalen)   Welkom u allen in deze zondagsviering, nog steeds in de Paastijd.  Die veertigdagen na Pasen, die betekenisvolle periode, want veertig is een getal dat wijst naar volheid, vervulling.  De periode waarin van alles duidelijk …

Lees meer

Het andere, de andere, de Ander…

Dominicus Gent Viering van zondag 21 augustus Het andere, de andere, de Ander…   Goede morgen, allemaal, en welkom. Voor de voorbereiding van deze viering hebben wij ons laten inspireren door de lezingen die zijn voorzien op de liturgische kalender van de Rooms Katholieke Kerk. De idee zelf dat er zoiets bestaat als een liturgische …

Lees meer

De strijd tegen de klimaatopwarming

Dominicus Gent Viering van zondag 29 november 2015 De strijd tegen de klimaatopwarming Welkom in deze zondagsviering op de eerste zondag van de advent. Gegroet u allen die deze zondagvoormiddag wil uittrekken om hier te zijn. Om te zoeken naar houvast in de verwarring van de laatste weken. We ondergaan zoveel onheilsberichten: terreur, bedreiging, conflicten …

Lees meer

Verzet tegen armoede…

DOMINICUS GENT Viering van 19 oktober 2014 DAG VAN VERZET TEGEN EXTREME ARMOEDE Welkom, beste mensen, hier verzameld tot gemeenschap op deze zondagmorgen. Stellen wij ons in de tegenwoordigheid van de Onzichtbare, de Stem die ons roept. Openen wij de ogen van ons hart om Zijn werkelijkheid te zien, in ons en tussen ons, om …

Lees meer

Moed

Dominicus Gent Viering van zondag 13 juli 2014 Over moed…     Goede morgen en welkom op deze vakantie-zondagsviering. De leerlingen zullen nooit gedacht hebben dat ongeveer tweeduizend jaar na datum, mensen nog steeds regelmatig bijeenkomen om zich te laten inspireren, bevragen door die droom en levenswijze van hun vriend en leraar Jezus van Nazareth. …

Lees meer