Preekcursus en cursus gebedsleider

Vormingsprogramma :  8 zaterdagen van 10 tot 16 uur Initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen) Plaats: APZ Sint-Lucia, via ingang Lamstraat 2, Sint-Niklaas 28 september * voormiddag: Preekcursisten + Gebedsleiders (P+G): -verwelkoming door Bernard De Cock o.p. en Gerda Huys -Joris Backeljauw o.p.: aan de hand van een liturgische kalender (+boeken voor weekends en weekdagen) …

Lees meer

Godsdienst en keuzes maken – Jacobusbrief

 Viering van zondag 11 augustus 2013 Biddend welkom Goede morgen, laten we elkaar verwelkomen en de Eeuwige groeten met “het lied op de drempel”… Gij, Onuitsprekelijke, we hebben elkaar opgetild, en we hebben U genoemd: Naam die ons geschapen heeft. Kwetsbaar beeld van God met ons. Warme straling, nieuw begin. We vragen U: wees hier …

Lees meer

Vluchtelingenhuis, vzw Recht op Migratie

Recht op Migratie vzw Vluchtelingenhuis Beste, We gaan voor de aankoop van een vluchtelingenhuis Met uw steun lukt dat. Sinds 1 juli 2012 is er in Leuven een vluchtelingenhuis opgericht door vrijwilligers. De directe aanleiding was de crisis in de opvang van vluchtelingen. In de winters voor 2012 zagen we schrijnende beelden van asielzoekers die …

Lees meer

Anders kijken… – Prediker & Lucas

Viering van zondag 4 augustus 2013  foto Guido Vanhercke WOORDDIENST 1 We luisteren naar de twee Bijbellezingen die alle christelijke kerken (van welke signatuur ook) op deze eerste zondag in augustus lezen: de eerste tekst komt uit het boek Prediker en de tweede tekst uit het evangelie van Lucas. Twee teksten die tot nadenken stemmen, …

Lees meer

Schepping 2 – Ex 3,7-15

Viering van zondag 23 juni 2013 Welkom Van harte welkom. Dit is de tweede zondag in een reeks van drie waarin we nadenken over de betekenis van ons scheppingsgeloof. In ons credo belijden we inderdaad ons geloof in een scheppende God. Indien het enkel gaat om een theorie over het ontstaan van het heelal, dan …

Lees meer

Schepping 1 – Gen 1

Viering van Zondag 16 juni 2013   Welkom op deze mooie zondag. Zondag, die laatste dag van de week waarop door God en de mensen gerust wordt en teruggekeken  op het werk van de week  die voorbij is. Daarbij  zag God dat het goed was, die schepping van hem.  We steken hier het licht aan …

Lees meer

Bijbel en Koran 2 – Mt 25,31-41

Zondag 2 juni 2013 De Luxe-familieviering met kinderen en jongere    Welkom iedereen in deze viering. Vandaag, 1ste zondag van de maand, mag ik ook heel speciaal de kinderen en de jongeren verwelkomen. In deze ‘de-luxe’ willen we ons plaatsen onder het Licht van Pasen, Licht dat leven doet. Vandaag de tweede viering in een …

Lees meer

Bijbel en Koran 1 – Hnd 2,44-47

Viering van zondag 26 mei 2013 19de-eeuws Arabisch poëzieboek Goede morgen, van harte welkom. God brengt ons samen rond de droom van een samenleving waar ieder tot haar recht mag komen. Wij zijn dankbaar voor die uitnodiging en stellen ons onder Gods aanwezigheid, gesymboliseerd in het licht van de paaskaars. Goede God, Mysterie van leven …

Lees meer

Pinksteren – Hnd 2,1-11

Viering van 19 mei 2013   Hartelijk welgekomen in deze viering op deze Pinksterzondag, gij die hier elke zondag mee gestalte geeft, maar in het bijzonder gij die, even losgehaakt van het vertrouwde, op deze dag als een parel tussen andere dagen, bij ons aanwezig wilt zijn. In taal en toon en gebaar willen wij …

Lees meer

Hemelvaart – Hnd 1,1-15

Viering van donderdag 9 mei 2013   Vandaag de 40ste dag na Pasen. Het feest van Hemelvaart. Zoals we vanaf aswoensdag 40 dagen naar Pasen toeleven, zo krijgen we na Pasen 40 dagen de tijd om de betekenis van Jezus’ leven vanuit het geloof in opstanding, te leren zien. De liturgie neemt haar tijd om …

Lees meer