Vluchtelingenhuis, vzw Recht op Migratie

Recht op Migratie vzw

Vluchtelingenhuis

Beste,

We gaan voor de aankoop van een vluchtelingenhuis

Met uw steun lukt dat.

Sinds 1 juli 2012 is er in Leuven een vluchtelingenhuis opgericht door vrijwilligers. De directe aanleiding was de crisis in de opvang van vluchtelingen. In de winters voor 2012 zagen we schrijnende beelden van asielzoekers die op straat moesten slapen. De regering stelde niet genoeg opvang ter beschikking, terwijl ze nochtans wettelijk verplicht was.

Daarom hebben een vijftal vrijwilligers van het comité “Recht op Migratie” toen zelf het initiatief genomen voor de oprichting van een vluchtelingenhuis. Om de huur en de maandelijkse algemene kosten te betalen hebben ze een steuncomité opgericht want ze krijgen geen subsidies. Het werd een succes want al na enkele maanden tijd hadden ze bijna 200 personen die het vluchtelingenhuis financieel en praktisch wilde steunen. Die vrijwilligers gaven een eenmalige gift of leverden een maandelijkse bijdrage die nu reeds meer dan 2.000 €/ma bedraagt.

Er is ook een begeleider, pater Dirk De Vis, die inwoont en de vluchtelingen-bewoners begeleidt. Hij deed dit werk voordien reeds twaalf jaar in Brussel.

Een jaar geleden huurde we dan een huis in Wilsele – Leuven en konden we een vluchtelingenhuis opstarten. De eigenaar deelde ons nu mee dat hij het gebouw volgend jaar zal verkopen.

Ons huurcontract loopt nog tot 1 juni 2014 en we zouden tegen dan op zoek moeten gaan naar een nieuw huurhuis. Huren is enerzijds geld weggooien en anderzijds een moeilijke aangelegenheid want er zijn bijna geen geschikte huurhuizen en weinig eigenaars willen hun huis verhuren om vluchtelingen op te vangen.

We willen niet in een situatie komen dat de bewoners op een bepaald ogenblik op straat terecht komen omdat we geen huis hebben.

Daarom hebben we de piste van een aankoop onderzocht. We hebben dit benaderd met grote omzichtigheid en veel rekenwerk.

Na het wikken en wegen van de risico’s en mogelijkheden hebben we besloten om honderd procent te gaan voor de aankoop.

Met de eigenaar hebben we een akkoord om het gebouw te kopen.

We hebben ook reeds contact gehad met Triodosbank en we zouden onder bepaalde voorwaarden een lening kunnen krijgen.

We moeten natuurlijk de maandelijkse lening terug betalen en zelf zo’n 25 ´% eigen middelen inbrengen. Dat betekent voor ons extra 100.000 € .

Nu hebben we reeds meer dan 200 personen die ons steunen. Met veel enthousiasme en uw hulp zullen we dus zeker slagen.

Binta Barry, een Guinese jonge moeder en haar zoontje Bouba zijn een paar van de acht bewoners.

Voor hen is het vluchtelingenhuis broodnodig en een zegen.

Uitgebreide informatie over dit project vind je in bijlage.

Er is ook een financieel plan dat je op eenvoudige aanvraag kunt bekomen.

Met uw hulp kunnen we dit mooie project zeker realiseren.

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw steun en solidariteit.

Vriendelijke groeten.

Namens de nieuwe VZW “Recht op Migratie” en het Vluchtelingenhuis

Pol Van Camp, en Katleen Van Impe, Heidi Dries, Dirk De Vis, Luc Van Impe, Karlien Craps, Deirdre Maes, Griet Van Impe.

Meer informatie op deze website

PS: Wil je a.u.b. deze mail ook doorsturen met een “goed woordje” van u er bij. Hopelijk zal dat, aangevuld met een mondeling gesprek, wonderen doen.

————————————————————–

Stuur onderstaand formuliertje naar rechtopmigratie@gmail.com.

Ja ik steun graag het Vluchtelingenhuis in Leuven voor de aankoop van een woning.

* Tot hiertoe stort ik nog geen maandelijkse bijdrage maar wil dat in de toekomst wel doen met een bestendige opdracht van ………….€ per maand om de lening en de algemene kosten mee te betalen.                                         (tientallen euro’s per maand mag, maar we zijn reeds tevreden met enkele euro’s per maand.) Zo zorg ik mee voor de opvang van vluchtelingen.

Laat me weten op welk nummer ik kan storten.

 

* Ik verbind me om, op het ogenblik dat de VZW het gebouw definitief zal aankopen, een eenmalige gift te storten  van …………………..€    voor de aankoop van het gebouw

We hebben nu reeds zicht op 70.000 €. Met uw steun geraken aan de 100.000 €, nodig om een lening te bekomen.

* Ik kan financieel niet steunen maar ben wel bereid om praktische steun te verlenen als vrijwilliger

 

Voornaam………………………………………………………..

Naam……………………………………………….

Straat en nummer …………………………………………………………………………….

Postcode en gemeente ……………………………………………………………….

Telefoon of GSM…………………………………………

Mailadres: ……………………………………………………..