Vorming over Exodus (herneming)

Ria Willems herhaalt haar enthousiasmerende inleiding op Exodus: het verzet van vrouwen, de samenwerking tussen mensen, de sabbatrust…