Samenzang

Naar aloude gewoonte, met de steunpilaren van toen: dirigent Bernard de Cock en pianist Mark Joly. Niets mooiers dan een groep mensen die luidop mogen zingen…