Brief van Jos Smeets – n.a.v. Parkinsondag & verjaardag Dominicus Gent

Beste webmaster van de webstek Dominicus Gent,
Naar aanleiding van 33 jaar Dominicusvieringen en verbonden met de voorgangers, de mensen die de praktische kant van de vieringen verzorgen, de deelnemers aan de vieringen (jong en oud, muzikaal of niet…): van harte gefeliciteerd ! 
Ik voel me nog steeds zodanig verbonden met de Dominicusgemeenschap dat ik bijgaande 2 stukjes ter publicatie durf aan te bieden.
In De Standaard van een tijdje geleden trof mij onlangs de wekelijkse column van Rik Torfs, rector van de KUL, maar ook peter van de Vlaamse Parkinsonliga. Hij vertelt over een gelukservaring die hij, hier in de buurt (in het Nederlandse grensdorpje Retranchement) als jongen van 17 heeft gehad en die hij op diezelfde plek onlangs nog eens mocht herbeleven.
Het stukje inspireerde mij tot een column over een ervaring die ik onlangs in datzelfde dorpje had en die misschien wel geen mystieke kenmerken, maar dan toch ‘een zekere diepgang’ vertoonde (een diepgang die ik in de Dominicusvieringen met de uitdrukking ‘het heilige alledaagse leven’ leerde benoemen.)
Ik bied de twee teksten ter publicatie aan, naar aanleiding van onze 33ste verjaardag van de Dominicusvieringen en van de internationale Parkinsondag op 19 april. En ook een beetje in het vooruitzicht van de zaligverklaring van bisschop Romero (ook al geen onbekende in onze vieringen en activiteiten).
Bedankt en met vriendelijke groet,
Jos Smeets

Dominicanen Knokke

*
Voor Jos’ tekst, klik hier: Retranchement’doc
*
Foto’s (Jo Van Hoorde): paters Bernard en Jos; Jos gaat voor tijdens de afscheidsviering in de Kortrijksepoortstraat: alles wordt symbolisch ingepakt om mee te nemen naar de Blaisantvest…

 

Afscheidsviering Kortrijksepoortstraat: "alles inpakken..."