Wereldvluchtelingendag 19 juni

Naar aanleiding van WERELDVLUCHTELINGENDAG op 19 juni: 

 

   * De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (waarin Dominicus actief is) organiseert op 19 juni een online panelgesprek en filmvertoning.
Twee kortfilms van Nick Balthazar, en een gesprek tussen Kati Verstrepen (mensenrechtenadvocaat en voorzitter van de Liga voor Mensenrechten),Tetty Rooze (vrijwilliger bij ORBIT vzw, houdt zich bezig met thema’s uit het werkveld asiel&migratie) en John Vandaele (journalist bij MO Magazine, schrijft vooral over de sociale, economische en ecologische aspecten van globalisatie).

Gratis maar wel vooraf inschrijven. Meer info hier: GEUZENHUIS – Online panelgesprek en filmvertoning | 19.06 | Wereldvluchtelingendag

   * Op 7 juni organiseert House of Compassion (werkzaam in de Begijnhofkerk van Brussel, waar nu de hongerstaking doorgaat!) een gespreksavond over de doden op de Middellandse Zee en de idee van open grenzen, met auteur Naima Charkaoui (11.11.11) en Charles Heller (co-voorzitter van Migreurop en mede-oprichter van Watch the Med)

Meer info hier: Migrant Lives Matter (FR/NL) | Pax Christi Vlaanderen

   * Al jaren steunen wij in Dominicus de Werkgroep Vluchtelingen Gent, die zich inzet voor de meest kwetsbaren onder hen, de “ongedocumenteerden”…

Meer info over de Werkgroep hier: http://www.vluchtelingen-gent.be/ Alle hulp welkom.

   * Mede uit Dominicus groeide Thope vzw, een initiatief van vrijwilligers die iets willen doen aan de schrijnende woonomstandigheden van mensen die een nieuw leven moeten opbouwen in een ander land.

Meer info: https://www.thopevzw.be/ Alle medewerking is welkom: huizen zoeken, omarmer-buddy van de nieuwe bewoners, klusjes, financiën, sponsoring, enz.

 

“Ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd”