Vakantietijd: een tijd van zegeningen !?

           Dominicus Gent

            Zondag 12 juli 2017

            Vakantietijd, een tijd vol zegeningen…!?

           

“Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons Uw aangezicht en wees ons genadig.

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede.”

Gezegend wie zich los maakt van sleur, zelfbeklag, zelfgenoegzaamheid

Gezegend wie zich vrij maakt van dwingelandij in en buiten zichzelf

Gezegend wie vrij naar anderen toe gaat, een kaartje of mailtje stuurt

Gezegend wie het huis uitgaat en ander leven ziet net om de hoek

Gezegend wie het kruid en de bloemen ruikt langs veldwegen

Gezegend wie wandelen of fietsen kan en de weldadige wind voelt strelen

Gezegend wie de ander ontmoet in en rondom zich

Gezegend wie de Ander ontmoet in wat gering en kwetsbaar is

 

 

Het idee van een innerlijke pelgrimstocht begon in de vastentijd en we willen die gezindheid voortzetten omdat deze tijd ons daartoe inspireert en stimuleert. Niets is zoals het was en sommigen willen ook niet meer terug, maar waarheen dan wel? Het vraagt innerlijk zoeken en in dialoog gaan over onze gedachten.

Vakantietijd in Dominicus met deze week vier aanzetten tot pelgrimage en zegen:

 1. Een opkikkerwandeling
 2. Een verstillend, verdiepend museumbezoek in eigen stad
 3. Een reflectiemoment rond tijd
 4. Een uitnodiging voor een bezinnende tocht naar BergenKruis op zondag 19 juli

 

1 Opkikkerpad, een shortcut naar mindfullness

Het opkikkerpad, een nieuw wandelpad in recreatiedomein Puyenbroeck in Wachtebeke, is gemaakt om ons lichaam en hoofd te verwennen en ons rust en energie geven. Het langste parcours is 3,8 km en heeft de meeste opdrachten die ons kunnen helpen om dichter bij de natuur te komen en ons hoofd leeg te maken.  Het idee komt overgewaaid uit Scandinavië: als we gaan wandelen met een vriend(in) babbelen we vooral. Dat kan ons deugd doen, maar we zien de natuur rond ons niet. Op het nieuwe wandelpad in Wachtebeke kom je wel in aanraking met de natuur: je krijgt een folder mee met eenvoudige opdrachten die je dichter bij de natuur brengen. Zo kan je de natuur intenser ervaren en je hoofd klaar maken voor de laatste opdrachten.

Vrije en bevrijdende wandelingen voor iedereen in drie afstanden.

Waar en hoe? Vanuit Gent met fiets of bus 76 naar provinciaal domein Puyenbroeck (Wachtebeke). De start is aan het sportcentrum, parking 2 (zwembad).

Info via:https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puyenbroeck.html

https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/puyenbroeck.html

 

2 De handdoek – Corona-Tentoonstelling – Gent St Jacobskerk

Op uitnodiging van de vzw Jacobus werkte de Gentse beeldend kunstenaar Honoré d’O een tentoonstelling uit met actuele corona-thema’s die niet alleen troost en steun bieden maar ook de kijk van bezoekers op zichzelf, de wereld en op kunst herdenken. De coronavirus-contouren van het opvallende rozet bovenaan het imposante oksaal maakt van deze kerk alvast een heuse ‘Coronakerk’. Naar aanleiding van het Van Eyck-jaar nam d’O de ‘Annunciatie’ op het achterpaneel van het ‘Lam Gods’ als vertrekpunt. Daarbij focuste hij op de handdoek, die symbool staat voor zorgzaamheid, hygiëne, voorbereiding en zuivering.

De expo in de Sint-Jacobskerk is GRATIS en zonder reservatie te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag, van 14u-18u en dit t/m 31 oktober 2020.

Er is mogelijkheid voor een door een gids begeleid bezoek (elke dag om 15u), in kleine groepjes met mondmasker, anderhalve meter restrictie en aanwezig ontsmettingspompje.

Je kan de tentoonstelling ook alleen bezoeken en als opstapje gebruiken naar persoonlijke reflectie of naar gesprek met een ander. Mogelijk kunnen deze reflectievragen je daarbij helpen:

De handdoek, van waar zou deze naamkeuze komen en waar vind je de handdoek?

Wat roept een bepaald beeld op, wat raakt het in jou?

Wat doet de tentoonstelling met de ruimte van de kerk, voelt dat goed, onwennig, ….?

Welke vragen roepen bepaalde beelden op?

Waar voel je je het meest mee verbonden, wat vind je het ‘mooist’?

Zie je symbolen  van de pelgrimstocht? Zowel in de kerk als in de tentoonstelling?

Honoré d’O is bereid een geleide gidstocht te doen voor ons met maximum 15 personen. Als daar interesse voor is wil ik een datum met hem prikken. Graag een mailtje dan naar hilde.de.brabander@telenet.be

 

3 Reflectie rond tijd

 

Vakantietijd.

Tijd om stil te vallen.

Tijd om het vluchtige dat zich aan ons opdringt via talloze kanalen on hold te plaatsen.

Tijd om voorrang te geven aan wat belangrijk is.

Tijd om terug te kiezen voor wat ieders geluk aanbelangt.

Eens kwamen mensen samen voor een weekend rond time-management…  Toen iedereen was aangekomen startte de deskundige met een bokaal die hij vulde met grote stenen.

Toen er geen grote steen meer bij kon, vroeg hij of de bokaal vol was, ieder knikte bevestigend.  Maar toen haalde hij een zak keien boven en begon de bokaal te vullen met keien. De vrij gebleven openingen tussen die enkele grote stenen werden opgevuld met een grotere hoeveelheid kleinere stenen…..Opnieuw vroeg de man of de bokaal nu vol was…… Men aarzelde….. niemand durfde nog bevestigend te antwoorden, al konden ze natuurlijk wel met hun eigen ogen zien dat de bokaal tot boven toe gevuld was.

Toen goot de man er water bij.  Ieder schrok van de grote hoeveelheid water die in die schijnbaar overvolle bokaal kon bijgegoten worden.

Toen vroeg de man wat men uit deze bokaaldemonstratie kon leren. 

Iemand opperde: hoe vol je agenda ook lijkt er is altijd nog plaats voor iets, zelfs in die overvolle bokaal zou je nu nog zout kunnen gieten want dat zou oplossen zonder dat de bokaal overloopt.

Ieder knikte instemmend.

De business-goeroe zei echter:  De demonstratie leert ons dat we eerst de grote stenen moeten plaatsen, want die krijg je er niet meer in eens je de keien, het water en het ev. zout in de bokaal hebt gedaan.

(auteur onbekend)

 

4 “We wandelen door Gods seizoenen…”

Uitnodiging voor kleine pelgrimstocht naar BergenKruis (Destelbergen) op zondag 19 juli – een andere manier om bij elkaar te komen en te vieren.

 • Iedereen die een voettocht van 5 à 6 km aankan is welkom.
 • De route loopt grotendeels in een groene omgeving.
 • Elke deelnemer ontvangt een routebeschrijving en bezinningstekst rond het zondagsevangelie.
 • We komen samen op zondag 19 juli om 10.00 u. aan de (ruïne van) de Sint-Baafsabdij, Spanjaardstraat, Dat is de ‘Portus Gandae”: de samenvloeiing van Leie en (Neder)Schelde, waar Gent is ontstaan.
 • Wie wil kan eten en drinken meenemen voor lunch ter plekke.
 • De terugkeer regel je zelf of gebeurt met openbaar vervoer.
 • De noodzakelijke voorzichtigheid ivm covid -19 wordt strikt gerespecteerd; neem een mondmasker mee en hou afstand waar nodig.

Wie niet meekan vindt de teksten op de website voor een stil moment thuis of op vakantie.
Wie meewil , kan nu reeds zijn naam opgeven aan Dani R. Leroy: dani.leroy@skynet.be

 

 

We begonnen en eindigen onze overweging met een zegenwens:

Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA

 Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

 

*

 

Blijf verbonden met de gemeenschap van Dominicus Gent:
via de nieuwsbrieven: https://www.dominicusgent.be/nieuwsbrief/
via Facebook ( https://www.facebook.com/Dominicus-Gent-324436994242688/)
Abonneer u nu op ons Youtube-kanaal ( https://www.youtube.com/channel/UCBCXMCRb0cNw8Dd3tMc9elQ)

*

Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de auteur of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.