Onze Vader (2)

Dominicus Gent Viering van zondag 13 februari 2022 “Geheiligd zij uw naam” (Onze Vader 2)    De uitdrukking “uw naam worde geheiligd” heeft alles te maken met het bijeenbrengen van mensen. Van welk slag ook. Het is uitdrukking van het verlangen om als mens en als gemeenschap erkend te worden. Dan wordt de naam van …

Lees meer