Een filosofische verrijzenis van God?

‘RELIGIEUS ATHEISME’
ERIK MEGANCK, de auteur van het beste spirituele boek van 2021
Maandag 21 maart 2022, van 19u30 tot 21u30

“Is God verdwenen uit de filosofie?”
“Roepen ‘God bestaat niet, punt!’ ­het getuigt van gehaktbal-denken.”
“Wie zijn de twaalf ‘apostelen van het atheïsme’?”
“God keert terug doorheen zijn eigen dood. Een filosofische verrijzenis?”

In december ontving Erik Meganck de Prijs voor Beste Spirituele Boek van 2021 met zijn inspirerende boek Religieus atheïsme – (Post)moderne filosofen over God en godsdienst. Meganck geeft in het boek een boeiend overzicht van hoe vele moderne continentale filosofen wel degelijk religieus genoemd kunnen worden, ook al gaat het om een religiositeit die niet, zoals de platonische denktraditie, een wereld veronderstelt buiten de wetenschappelijk waarneembare wereld.

Uitermate interessant is de opening die de hedendaagse filosofie en wetenschap bieden naar religie, en hun afwijzen van een houding die religie en wetenschap als vijanden tegenover elkaar plaatst. Het boek van Meganck geeft een duidelijk inzicht in deze boeiende materie.
Wie zich vooraf uitgebreider wil informeren kan een interview met Meganck lezen via deze LINK.
We willen filosoof Erik Meganck, die enkele jaren geleden metafysica doceerde aan de KULeuven en nu een lesopdracht heeft in het middelbaar onderwijs, zelf aan het woord horen over de actuele houding van filosofie en wetenschap tegenover religie, en dat tijdens een lezing en een daarop volgend vraaggesprek.

SCHRIJF NU IN
via kris.deboel@sbhg.be of 
via deze e-mail link

Wanneer: Maandag 21 maart 2022, van 19u30 (opgelet: vervroegd uur!) tot 21u30
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + Meganck).
De avond wordt ook online gestreamd (enkel kijken, niet participeren aan het gesprek).
Deelnemers bezorgen we na betaling de link.

ONTDEK OOK HET AANBOD IN
JANUARI > MAART >
KLIK HIER
APRIL, MEI EN JUNI > KLIK HIER