VORMINGSAANBOD JANUARI – MAART

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties.
Ontdek ons rijk vormingsaanbod en schrijf nu in!

7 en 28 februari en 7 maart telkens om 19 uur
“JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)”
een inleiding in leven en werk, een Bach-drieluik (Yves Senden)

Donderdag 24 februari om 19.30 uur
“DE GEKAAPTE JEZUSBEWEGING””
In deze vormingsavond bespreekt Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de beeldende kunst.

Woensdag 16 maart  om 19.30 uur
“DE VERBORGEN WERELD VAN DE GEVANGENIS”
Weinigen weten wat zich achter de muren van de gevangenis afspeelt. Mensen die werken met gevangenen getuigen over hun werk.

Maandag 21 maart om 19.30 uur
“RELIGIEUS ATHEISME”
In december ontving Erik Meganck de Prijs voor Beste Spirituele Boek van 2021 met zijn inspirerende boek Religieus atheïsme – (Post)moderne filosofen over God en godsdienst. We laten de auteur zelf aan het woord.

Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat

Lees meer over het aanbod hieronder
ONTDEK OOK HET AANBOD IN APRIL, MEI EN JUNI > KLIK HIER


Yves Senden

“JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)”
Een inleiding in leven en werk, een Bach-drieluik (Yves Senden)

Over J. S. Bachs leven en werk weten we allemaal wel iets. Kom uw liefde voor Johan Sebastian Bach verdiepen in deze drie avonden. Yves Senden, classicus, organist en docent aan de conservatoria van Antwerpen en Gent, zal ons meer inzicht in werk en leven van deze grootmeester bieden. Het wordt een drieluik van lezingen, geïllustreerd met een uitgelezen selectie aan foto’s, video’s en luistervoorbeelden.
Leven en werk vallen bij J.S. Bach grotendeels samen. Heel jong reeds was hij een begenadigd organist wiens bruisende scheppingsdrang allerlei compositietechnieken in zich opnam. Eerst organist in Arnstadt, dan naar Mühlhausen voor een mooier aanbod. Eén jaar later al trok hij naar Weimar waar zijn creativiteit een indrukwekkende hoeveelheid orgelmuziek en cantates opleverde. Zijn groeiende faam bracht hem als Capellmeister aan het hof van Köthen waar hij vooral wereldlijke muziek componeerde, onder meer de Brandenburgse Concerti. Tenslotte werd hij Cantor in Leipzig. Goede kerkmuziek maken bleef zijn ambitie. Ettelijke cantates en passies zijn het resultaat.
Deze geniale man was niet enkel componist, maar ook muziekdocent, theoloog, latinist, koorleider, vader van een groot gezin. . .

Wat maakt zijn muziek zo tijdloos fascinerend? Ze danst en bidt, huilt en jubelt. Ook vandaag inspireert ze alle muzikale genres. Maar ze raakt dieper dan veel andere ook onze spirituele en religieuze kant. Hoort Bach bij uw favorieten?

Inschrijven via e-mail: dani.leroy@skynet.be
Wanneer: 7 en 28 februari en 7 maart 2022
telkens van 19u (opgelet: vroeg begin!!) tot 21u30
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Kostprijs: 25 euro voor de 3 sessies (Kansentarief: 7 euro voor de 3 sessies)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding Bach + naam van de deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder)

“DE GEKAAPTE JEZUSBEWEGING”
De geboorte van de bevrijdingstheologie in de jaren 60 van de vorige eeuw betekent nieuwe hoop voor tal van mensen. Vooral voor hen die amper overleven. Het verhaal van Jezus van Nazareth komt opnieuw tot leven als inspiratie voor een meer menselijke samenleving. Als toekomst voor mensen die niet meetellen. Naar zijn voorbeeld wordt onrecht aangeklaagd, vreedzaam verzet georganiseerd.
Hoe anders klinkt nog steeds de officiële kerkelijke geloofsbelijdenis in haar onbegrijpelijke termen uit een ver verleden. Jezus’ identiteit, in steen gebeiteld sinds de vijfde eeuw, wordt onveranderd doorgegeven als verplichte belijdenis. De wereld verandert, de cultuur evolueert, de wetenschap bloeit op, oorlogen en vredesakkoorden volgen elkaar op, maar de geloofsbelijdenis geeft geen kik.
Toch zijn er reeds van bij het begin opvallende verschuivingen in de manier waarop Jezus navolging vindt. De eerste eeuwen leggen daarvan getuigenis af. Vanaf de Constantijnse vrede in de vierde eeuw overheerst echter het instituut kerk, niet de Jezus die navolging vraagt.
In deze vormingsvoormiddag bespreekt Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de beeldende kunst.

Inschrijven via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be
Wanneer: Donderdag 24 februari 2022, van 19u30 (opgelet: vervroegd beginuur!) tot 21u30
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Kostprijs: 8 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + Jezusbeweging).
De inschrijvingen met betalingen die gebeurden voor de lezing van 27/11 blijven natuurlijk geldig.

De lezing wordt ook online gestreamd (enkel kijken, niet participeren aan het gesprek). Wie voor 27/11 online wilde volgen, krijgt de link toegezonden. Nieuwe deelnemers bezorgen we na betaling de link.

“DE VERBORGEN WERELD VAN DE GEVANGENIS”

Verborgen wereld? Niet in de zin dat niet geweten is waar de gevangenis zich bevindt; wel omdat weinigen weten wat zich achter die muren afspeelt. Sommigen weten het misschien liever niet; ze denken: ‘laat die lui maar stikken in hun kerker’. Maar die ‘verborgen’ wereld is een buitengewoon boeiende wereld die ons veel vertelt over mens en samenleving.
Kom daarom luisteren en neem deel aan de discussie met een panel van mensen die voor hun job of als vrijwilliger in de Nieuwewandeling (Gent) werken.

Elke D’Haeyer, katholiek aalmoezenier
Eefje van der Linden, protestants aalmoezenier
Jan Claes, vrijwilliger hulpaalmoezenier
Etienne Van Nieuwenhuyze, gevangenenbezoeker
Moderator: Dani R. Leroy, vrijwilliger hulpaalmoezenier

Vanuit hun ervaring en opgedane inzichten geven zij hun antwoord op vragen als deze:
Wat inspireert jou om voor gevangenen te werken?
Hoe kijk jij naar gevangenen en de samenleving? Spelen hun ‘feiten’ een rol bij je benadering? Hoe zien gevangenen jou?
Hoe kijk je naar ‘goed en kwaad’, ‘straf en vergeving’, ‘slachtoffer en herstel’? Moeten straffen strenger? langer? anders?
Veranderde dit werk je kijk op jezelf?
Na hun inbreng is er tijd voor vragen en discussie met de deelnemers.

Inschrijven via e-mail: dani.leroy@skynet.be
Wanneer: Woensdag 16 maart 2022, van 19u30 (opgelet: vervroegd beginuur!) tot 21u30
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro
De avond wordt ook online gestreamd (enkel kijken, niet participeren aan het gesprek).
Deelnemers bezorgen we na betaling de link.

“RELIGIEUS ATHEISME” (ERIK MEGANCK)

In december ontving Erik Meganck de Prijs voor Beste Spirituele Boek van 2021 met zijn inspirerende boek Religieus atheïsme – (Post)moderne filosofen over God en godsdienst.
Meganck geeft in het boek een boeiend overzicht van hoe vele moderne continentale filosofen wel degelijk religieus genoemd kunnen worden, ook al gaat het om een religiositeit die niet, zoals de platonische denktraditie, een wereld veronderstelt buiten de wetenschappelijk waarneembare wereld.
Uitermate interessant is de opening die de hedendaagse filosofie en wetenschap bieden naar religie, en hun afwijzen van een houding die religie en wetenschap als vijanden tegenover elkaar plaatst. Het boek van Meganck geeft een duidelijk inzicht in deze boeiende materie.
Wie zich vooraf uitgebreider wil informeren kan een interview met Meganck lezen op deze LINK of je kan natuurlijk het boek zelf lezen. Er is ook een boeiende youtube-opname: klik hier
We willen filosoof Erik Meganck, die enkele jaren geleden metafysica doceerde aan de KULeuven en nu een lesopdracht heeft in het middelbaar onderwijs, zelf aan het woord horen over de actuele houding van filosofie en wetenschap tegenover religie, en dat tijdens een lezing en een daarop volgend vraaggesprek.

Inschrijven via e-mail: Kris De Boel, kris.deboel@sbhg.be
Wanneer: Maandag 21 maart 2022, van 19u30 (opgelet: vervroegd uur!) tot 21u30
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + Meganck).
De avond wordt ook online gestreamd (enkel kijken, niet participeren aan het gesprek).
Deelnemers bezorgen we na betaling de link.

ONTDEK OOK HET AANBOD IN APRIL, MEI EN JUNI > KLIK HIER