VORMINGSAANBOD APRIL -JUNI

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties.
Ontdek ons rijke vormingsaanbod en schrijf nu in!

Zondag 24 april om 10.30 uur
“KUC/DOMINICUS GENT 1982-2022”
Voorstelling van Kroniek & Inspiratieboek 40 jaar Dominicus

Donderdag 28 april om 19.30 uur
“IK WEIGER TE HATEN”
Apartheid in Israel-Palestina: actuele situatie. Boekvoorstelling door Pax Christi Vlaanderen

Zaterdag 14 mei, 10 u. – 11.30 uur
“GELEID BEZOEK AFRICAMUSEUM, TERVUREN”
Gegidste rondleiding zal voornamelijk gaan over verschillende aspecten van het kolonialisme, tegen de achtergrond van de politieke en culturele eigenheid van Afrika

Zaterdag 4 juni om 14 uur
“SAMENZANG”
Veertig jaar Dominicus Gent kan niet voorbij gaan zonder onze geliefde samenzang

Lees meer over het aanbod hieronder


“KUC/DOMINICUS GENT 1982-2022”
Voorstelling van Kroniek & Inspiratieboek 40 jaar Dominicus

Naar aanleiding van deze veertigste verjaar-dag geven we twee boeken uit.
Op zondag 24 april stellen we ze voor in de viering van Beloken Pasen, bij de start van ons feestjaar (we begonnen veertig jaar geleden op de eerste zondag na Pasen: het Emmausverhaal van die zondag staat symbool voor ons zoeken).
Een KRONIEK van de voorbije veertig jaar KUC en Dominicus Gent, in woord en beeld, herinnering en dankbaarheid. Wat hebben we in die voorbije veertig jaar niet allemaal gedeeld…
Een INSPIRATIEBOEK, met een keuze uit veertig jaar overwegingen in de zondagsvieringen. Al die jaren leggen we de bijbel op ons leven, zingen we over de droom van gerechtigheid, worden we stil bij de gedeelde gebaren van brood en wijn. Vaak intense vieringen, met inspirerende overwegingen…
Van harte uitgenodigd en welkom!

Wanneer: Zondag 24 april, 10.30 u.
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Vrije inkom

INHULDIGING BLAISANTPARK
Het is waarlijk een feestweek, want zaterdag 30 april (15-18u) wordt het nieuw aangelegde park rond de Blaisantkerk plechtig ingehul-digd door de stad Gent. Op die manier wordt de Blaisantsite een rust-, ontmoetings- en bezinningsplek voor de hele buurt, en ver daarbuiten…
Ter gelegenheid van de inhuldiging houden wij een opendeurdag in de kerk.

“WAAROM OPKOMEN VOOR PALESTIJNSE RECHTEN GEEN ANTISEMITISME IS”
Boekvoorstelling ‘Ik weiger te haten’.

Gesprek met de auteur Geert Vervaele en Brigitte Herremans, onderzoekster Mensenrechten UGent en experte Midden-Oosten
Moderator: John Vandaele, journalist M0*magazine

Dit boek legt de mechanismen bloot die vandaag antisemitisme veroorzaken en in stand houden. Het toont hoe groot de impact is van het conflict Israël-Palestina, niet alleen op het doen ontstaan van antisemitische gevoelens, maar ook op de steeds verder krimpende ruimte die overblijft voor legitieme kritiek op het beleid van Israël. Misbruik van de definitie van antisemitisme en valse beschuldigingen van antisemitisme snoeren Israëlcritici de mond.

Vrije inkom
Wanneer? donderdag 28 april om 19u30
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Kostprijs: vrije bijdrage

De avond wordt online gestreamd, maar dan moet u zich wel vooraf inschrijven bij: antoinette.van.mossevelde@gmail.com
U krijgt dan vooraf via e-mail de link.

Organisatie: Dominicus-Gent ism Pax Christi-Vlaanderen, GAPP (Gents Actie Platform Palestina), Intal en Vrede vzw

“GELEID BEZOEK AFRICAMUSEUM, TERVUREN”
Gegidste rondleiding zal voornamelijk gaan over verschillende aspecten van het kolonialisme, tegen de achtergrond van de politieke en culturele eigenheid van Afrika

Het Africamuseum in Tervuren is grondig vernieuwd. Er is ontzettend veel te bekijken. Onze gegidste rondleiding zal voornamelijk gaan over verschillende aspecten van het kolonialisme, tegen de achtergrond van de politieke en culturele eigenheid van Afrika.
Onze gids is Paul C. Vossen; hij werkte jarenlang in Afrika als landbouwdeskundige. Auteur van: ‘Jullie rijkdommen voor onze beschaving, de Onzin van de koloniale ruil’, Skribis, Gent, 2021.

Inschrijven: Zo snel mogelijk en ten laatste op 30 april 2022 bij dani.leroy@skynet.be
Wanneer: Zaterdag 14 mei 2022, 10 u. – 11.30 u.
Waar: Africamuseum Tervuren
Hoe: Met eigen vervoer: autodelen (openbaar vervoer vereist twee uur enkele reis).
Kostprijs:
Bij inschrijving:
10,00 € overschrijven op bankrekeningnummer BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent/ met vermelding ‘Africamuseum’ en vermelding van de naam van de deelnemer. Dat bedrag dekt de kosten voor de gids in het museum. Die kosten moeten minstens twee weken vóór ons bezoek worden betaald. Daarom is het nodig tijdig in te schrijven. Eén gids mag voor niet meer dan 15 mensen gidsen. Bij een groep groter dan 15 is een tweede gids noodzakelijk.
Ter plaatse: De toegangskostenverschillen van persoon tot persoon. Een groep van minstens 15 kan voor 8,00 € per persoon binnen. Een 65-plusser betaalt als individu ook 8,00 €. Mensen met een museumpas krijgen uiteraard daarmee toegang. Omdat op voorhand niet vaststaat hoeveel mensen meegaan zullen we die kosten ter plaatse regelen.

“SAMENZANG”
Zing zeg ik tegen mijn hart …
(psalm 146)

Veertig jaar Dominicus Gent kan niet voorbij gaan zonder onze geliefde samenzang. Die droeg honderden vieringen, maar klonk ook op speciale zangmomenten: Advent- en Kerstzingen, Pinksterzingen, Zomerzingen.
Kom met ons meezingen, het hart en het lijf worden er groter van, het uitzicht ook…
Bernard de Cock dirigeert in zijn bekende, enthousiaste stijl, Mark Joly leidt de piano.

Wanneer: Zaterdag 4 juni, 16 u.
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Vrije inkom – vrije bijdarge