PREEKCURSUS & VORMING

PREEKCURSUS  2020-2021

 
Dit vormingsprogramma, een jarenlang initiatief van de Dominicaanse Familie Vlaanderen, is in eerste instantie bedoeld voor wie een homilie houdt in een parochie, woonzorgcentrum, school of andere christelijke gemeenschap.

Goed en krachtig over de Goede Boodschap kunnen spreken, is belangrijk. Biedt inzicht en troost tegelijk. Voedt en richt…

Vandaar dit vormingsprogramma :  8 zaterdagen van 10 tot 16 uur. In de voormiddag wordt ingegaan op belangrijke thematieken van het christelijk geloven, de namiddagen zijn voorbehouden voor inhoudelijke en technische preekoefeningen.
Men kan ook enkel het vormingsprogramma van de voormiddag volgen.
 
Een kort overzichtje van de vorming:
-3 oktober: Hoe maak ik een preek? door Bernard de Cock o.p. en Antoinette Van Mossevelde – Over het liturgisch jaar: door Annemie Deckers.
-14 november: over Godsbeelden (door Marcel Braekers o.p.)
-12 december:  Over sacramenten, rituelen en zang (door Bernard de Cock o.p.)
-16 januari: Over de relatie tussen O.T. en N.T. (door Antoinette van Mossevelde)
-6 februari: Over de evangelies (door Marie-Ann De Cocker)
-6 maart: Over de evangelist Marcus (door Ignace D’Hert o.p.)
-24 april: Over het Jezusbeeld bij de evangelisten (door Patrick Lens o.p.) 
-29 mei: Over uitvaarten
 
Info en inschrijven bij antoinette.van.mossevelde@telenet.be
Je schrijft in voor de hele cursus, niet alleen voor een aantal items. Er is ook mogelijkheid om in te schrijven voor enkel de voormiddag.

Plaats: Dominicus Gent, Blaisantvest 37, 9000 Gent.
Prijs van de cursus: 200 euro, enkel de voormiddag: 140 euro te storten vóór 8 september op rekeningnr.  BE51 7380 1673 6562
van de Dominicaanse familie. De betaling geldt als definitieve inschrijving