Paulus lezen in groep

10 en 24 oktober, 14 november 2022, telkens 19.30 u. –
Dani R. Leroy laat ons kennismaken met de tederheid en kracht van die bijzondere Paulus
> Schrijf nu in.

Paulus is ‘gene gemakkelijke’ wordt wel eens gezegd. Het vergt inderdaad lezen en herlezen om binnen te komen in Paulus’ redeneertrant en beeldtaal. En om er vervolgens de betekenis voor ons, vandaag, uit te puren. Wie de uitdaging aangaat, vindt er tegelijk tederheid en kracht, vervoering en praktische zin, een sterke persoonlijkheid en warme gemeenschapszin. Maar vooral word je getroffen door Paulus’ beeld van de Christusfiguur.
We plukken teksten uit de authentieke Paulusbrieven, die we groeperen tot enkele thema’s. Als eerste thema komt Paulus’ opvatting over de ‘gemeente’, of ‘ekklesia’ aan de beurt: hoe ziet Paulus de Jezusgemeente?
In een volgende reeks lezen we over andere thema’s: wat is geloven? hoe bidt Paulus? Paulus en vrouwen, slaven, heidenen? Is Paulus’ universalisme ook pluralisme? Paulus: geweld en liefde?
Bedoeling is: ons inzicht in de bronnen van het christendom, én de ankerpunten van ons eigen geloof te verdiepen. We doen dit door te lezen, herlezen, begrijpen en bespreken, en Paulus’ overtuigingen aan de eigen – nooit affe en zoekende – geloofservaring te koppelen.
We starten met een groep van acht à twaalf deelnemers die zich minstens voor drie sessies van twee uur engageren. Je schrijft meteen in voor het geheel.

Wanneer? Maandagen 10 en 24 oktober, 14 november 2022, telkens 19.30 u. – 21.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro) voor de drie maandagen samen
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Paulus’ + naam van deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder).
Inschrijven:
via e-mail: dani.leroy@skynet.be

ALLE ACTIVITEITEN VAN DOMINICUS GENT ONTDEKKEN? KLIK HIER