VORMING & ACTIVITEITEN 2022 – 2023

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties.
Ontdek ons rijke aanbod activiteiten en schrijf nu in!

Maandagen 10 en 24 oktober, 14 november 2022, telkens 19.30 u. – 21.30 u.
“PAULUS LEZEN IN GROEP”
Dani R. Leroy laat ons kennismaken met de tederheid en kracht van die bijzondere Paulus

Dinsdag 11 oktober 2022 om 19.30 uur
“IN GESPREK MET BISSCHOP LODE VAN HECKE”
Dominicus Gent gaat in gesprek met Bisschop Lode over spiritualiteit en kerk-zijn

Dinsdag 25 oktober 2022, 19.30 u. – 21.30 u.
“KUNST, EEN LICHTPUNT IN SYRIË”
Lezing door Brigitte Herremans
Tegen het uitwissen: het potentieel van kunst voor rechtvaardigheid in Syrië.

Zondag 30 oktober 2022 om 14.30 uur
“KAPEL VAN DE ONTLUIKING”
Bezoek aan een inspirerend architecturaal pareltje in Groot-Bijgaarden

Zondag 13 november 2022, 14.30 uur
“LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: MELSEN”
Marie-Ann De Cocker vertelt wandelend over het landschap van haar jeugd.

Donderdag 17 november 2022 van 18 u. tot 22 u.
“SLOTMOMENT FEESTJAAR: SYMPOSIUM”
We sluiten dit feestjaar af met een symposium. Thema: ‘Transitie naar een duurzame wereld: een rol voor ecologische spiritualiteit?’ Met Karen Armstrong, Tine Hens en Hendrik Vos. Gie Goris modereert het gesprek achteraf. In samenwerking met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent

Zaterdag 3 december 2022 9.30 u. – 12 u.
“ONTDEKKEND BIJBELLEZEN”
Samen lezen we onbevangen een bijbelverhaal en plaatsen dat naast een profaan verhaal of kunstwerk

Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u
“DE PROFEET JESAJA”
Hans Debel weet zich geraakt door Jesaja. Dat zal hij met ons delen

Zondag 12 februari 2023, 14.30 uur
“LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: MEULESTEDE / MUIDE”
Michel Alboort vertelt wandelend over de eigenzinnige eilandwijk in de Gentse stad

Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur
“VERTALING NIEUW TESTAMENT KRITISCH ONDER DE LOEP”
Kris De Boel en Kristoffel Demoen vertellen over tekstvarianten, verschillende vertalingen en betekenisverschillen

Zondagmiddag 19 maart 2023 om 14.30 uur
“COHOUSEN IN DE MEERSEN”
Kennismaking met cohousing Gecco en wandeling Gentbrugse Meersen

Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur
“GOD AANRAKEN ?”
Paul Moyaert over begrijpen wat religieuze symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’

Lees meer over het aanbod hieronder


“PAULUS LEZEN IN GROEP”
Dani R. Leroy laat ons kennismaken met de tederheid en kracht van die bijzondere Paulus

Paulus is ‘gene gemakkelijke’ wordt wel eens gezegd. Het vergt inderdaad lezen en herlezen om binnen te komen in Paulus’ redeneertrant en beeldtaal. En om er vervolgens de betekenis voor ons, vandaag, uit te puren. Wie de uitdaging aangaat, vindt er tegelijk tederheid en kracht, vervoering en praktische zin, een sterke persoonlijkheid en warme gemeenschapszin. Maar vooral word je getroffen door Paulus’ beeld van de Christusfiguur.
We plukken teksten uit de authentieke Paulusbrieven, die we groeperen tot enkele thema’s. Als eerste thema komt Paulus’ opvatting over de ‘gemeente’, of ‘ekklesia’ aan de beurt: hoe ziet Paulus de Jezusgemeente?
In een volgende reeks lezen we over andere thema’s: wat is geloven? hoe bidt Paulus? Paulus en vrouwen, slaven, heidenen? Is Paulus’ universalisme ook pluralisme? Paulus: geweld en liefde?
Bedoeling is: ons inzicht in de bronnen van het christendom, én de ankerpunten van ons eigen geloof te verdiepen. We doen dit door te lezen, herlezen, begrijpen en bespreken, en Paulus’ overtuigingen aan de eigen – nooit affe en zoekende – geloofservaring te koppelen.
We starten met een groep van acht à twaalf deelnemers die zich minstens voor drie sessies van twee uur engageren. Je schrijft meteen in voor het geheel.

Wanneer? Maandagen 10 en 24 oktober, 14 november 2022, telkens 19.30 u. – 21.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro) voor de drie maandagen samen
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Paulus’ + naam van deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder).
Inschrijven:
via e-mail: dani.leroy@skynet.be


“IN GESPREK MET BISSCHOP LODE VAN HECKE”
Dominicus Gent gaat in gesprek met Bisschop Lode over spiritualiteit en kerk-zijn

Lode van Hecke was jarenlang monnik in de abdij van Orval voordat hij bisschop in Gent werd. Wij zijn benieuwd te horen op welke wijze hij die ervaring als monnik als een aanbod ziet voor de maatschappij. En hoe hij niet alleen naar de kerk maar ook naar de wereld, naar het samenleven, het menszijn, het christen-zijn kijkt.
In Dominicus Gent zijn we al 40 jaar lang een gemeenschap met een vrije positie, gekenmerkt door een onafhankelijke en kritische zoektocht naar geloof. Wat kunnen wij vanuit deze gemeenschap betekenen voor de kerk in Gent? Ook hierover gaan we in gesprek.
Antoinette Van Mossevelde en Ria Willems interviewen. Daarna kunnen vragen vanuit het publiek aan bod komen.

Wanneer? Dinsdag 11 oktober 2022, 19.30 u. – 21.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + bisschop Lode)
Inschrijven:
via e-mail: willemsria@hotmail.com
Kon je niet op tijd inschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan

Streaming? De avond wordt ook online gestreamd. Deelnemers moeten dit uitdrukkelijk vermelden bij hun e-inschrijving; na betaling krijgen ze de link toegezonden. Zij kunnen echter niet participeren aan het gesprek.


“KUNST, EEN LICHTPUNT IN SYRIË”

Lezing door Brigitte Herremans
Tegen het uitwissen: het potentieel van kunst voor rechtvaardigheid in Syrië

Waar oorlog woedt, gebeuren vele vormen van onrecht. Wie macht heeft, probeert de verhalen over onrecht te manipuleren. In Syrië zien we hoe het Assad-regime niet alleen wegkomt met grootschalige schendingen van het internationaal recht, maar er ook in slaagt het onrecht te verdoezelen en ervaringen van slachtoffers uit te wissen. Hoe kunnen slachtoffers zich verzetten tegen dit moedwillig ‘wissen’ van hun ervaringen ? Of het bewust ‘wissen’ van het onrecht door de manier waarop er naar dit conflict gekeken wordt in Westerse media, politieke en juridische kringen en zelfs ngo’s?
Hoe kunnen we onze verbeeldingskracht over mogelijke pistes voor rechtvaardigheid voor Syriërs openrekken? Wat brengt een barst in de muur van straffeloosheid en doorbreekt een cultuur van onderdrukking en zwijgen in dit conflict?

Brigitte Herremans vertelt over de nauwe internationale blik op het conflict en de falende internationale rechtspraak . Maar ze vertelt ook over hoe mensenrechtenactivisten, juristen en slachtoffers manieren zoeken om onrecht tegen te gaan en de verbeelding over rechtvaardigheid open te rekken. Ze belicht hoe in het bijzonder hoe Syrische kunstenaars alternatieve pistes creëren om verhalen van slachtoffers te brengen. In de hoop dat tegenverhalen het vergeten tegengaan.

Wanneer? Dinsdag 25 oktober 2022, 19.30 u. – 21.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Lezing Brigitte H.’ + naam van deelnemer). Kon je niet op tijd inschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan
Inschrijven?
via e-mail: willemsria@hotmail.com

Streaming? De avond wordt ook online gestreamd. Deelnemers moeten dit uitdrukkelijk vermelden bij hun e-inschrijving; na betaling krijgen ze de link toegezonden. Zij kunnen echter niet participeren aan het gesprek.


“KAPEL VAN DE ONTLUIKING”
Bezoek aan een inspirerend architecturaal pareltje in Groot-Bijgaarden

“Er zijn zo van die inspirerende religieuze pareltjes die een buitenstaander niet zomaar te zien krijgt. De Kapel van de Ontluiking in Groot-Bijgaarden is zo’n plek, mee vormgegeven door architect Tom Callebaut (Yot).
Op zondagmiddag 30 oktober om 14u30 begeleidt Wim De Cock van het Vlaams Lasalliaans Perspectief ons bij de kennismaking en beleving van de “lege” ruimte die bijbelse grondervaringen tot hun recht laat komen”
Het bezoek start met een toelichting, daarna wandeling naar nabijgelegen ruïne om te verduidelijken vanwaar de idee van de kapel van de ontluiking komt. Gevolgd door het bezoek en de ‘beleving’ van de plek op zich. Wim De Cock zal ons die dag op sleeptouw nemen.

Wanneer? Zondag 30 oktober 2022 om 14.30 uur
Waar? Kapel van de ontluiking – Hendrik Placestraat 47 – 1702 Groot-Bijgaarden (vlakbij treinstation Dilbeek). We kunnen ook carpoolen
Maximum aantal deelnemers: om een vorm van die ‘ruimtebeleving’ mogelijk te maken: 30 personen
Deelnameprijs: 5 euro (kansentarief 2 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent
Inschrijven:
Via email: marjandecocker@telenet.be. Na betaling ontvang je informatie i.v.m. treinuren, ev. samenrijden en parkingcode


“LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: MELSEN”
Marie-Ann De Cocker vertelt wandelend over het landschap van haar jeugd.

Landschap van mijn jeugd: Velen zullen zich nog de boeiende namiddagen herinneren van het KUC, jaren her, toen iemand ons meenam op een wandeling en ondertussen vertelde over de wereld van haar of zijn jeugd… Al vertellend wandelen door de tijd, en door iemands leven…
Marie-Ann De Cocker leidt ons rond in het landschap van haar jeugd in Melsen.
Melsen, tussen Schelderode en Vurste, is nu een deelgemeente van Merelbeke maar kent een lange en rijke eigen geschiedenis. De Annalen van de St. Pietersabdij te Gent vermelden dat in 818 een zekere Gero goederen van Melsenmeers (of meers der Melsenaren) schenkt aan de aalmoezenarij van de abdij. Meteen een link tussen het destijds kleine landelijke dorpje en Stad Gent. Steenbakkerijen, dorpsboerderijen, kasteel waar haar moeder als jong meisje “diende”, kermissen en andere feesten met grote familiebijeenkomsten… En de Schelde!

We wandelen 7 km in de oude dorpskern en in natuurgebied Scheldevallei Melsen.
Meersengebied vraagt goed schoeisel (zeker bij nat weer).

Wanneer? Zondag 13 november 2022, 14.30 uur.
Waar? Startplaats: kerk Melsen, Melsenstraat
Maximum 20 deelnemers
Gratis deelname
Inschrijven:
Via email: marjandecocker@telenet.be met vermelding “wandeling Melsen”


“SLOTMOMENT FEESTJAAR: SYMPOSIUM”

Dominicus Gent (voorheen KUC, katholiek Universitair Centrum) viert haar 40e verjaardag met een SYMPOSIUM in co-organisatie met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de UGent

Transitie naar een duurzame wereld: een rol voor ecologische spiritualiteit?

Karen Armstrong – keynotespreker
Spreekt over haar meest recente boek: De Heilige Natuur. Het herstel van de relatie met onze natuurlijke omgeving.

Karen Armstrong behoort tot de spraakmakende auteurs over vraagstukken van religie en geloof. Ze bouwt voort op gangbare wetenschappelijke inzichten en is geëngageerd in maatschappelijke vraagstukken. Zo bestudeerde ze de link tussen religie en geweld en redigeerde ze het wereldwijd ondersteunde Charter for Compassion. In haar meest recente boek over De Heilige Natuur behandelt ze de relatie met onze natuurlijke omgeving en ziet ze ecologische spiritualiteit als een weg naar oplossingen voor grote maatschappelijke problemen.

Tine Hens – gastspreker
Is historica, journaliste en auteur van onder meer De wereld die we delen. In haar boek ‘Het is allemaal de schuld van de Chinezen!’ weerlegt ze de argumenten die klimaatsceptici naar voren brengen. Zij schrijft onder meer voor Knack en MO. Ze schreef ook een kinderboek over klimaatverandering.

Hendrik Vos – gastspreker
Is een Belgisch politicoloog. Vos is verbonden aan de Universiteit Gent, waar hij ook directeur is van het Centrum voor EU-studies. Zijn specialisaties zijn Europese Politiek, Besluitvorming in de Europese Unie en Actuele vraagstukken van de Europese politiek. Hij is auteur van ‘Dit is Europa. De geschiedenis van een unie’.

Programma:
18 u. – 18.15 u.: inleiding en welkom door Els Goetghebeur (Dominicus Gent en UGent) en Erik Paredis (Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent)
18.15 u. – 18.55 u.: Karen Armstrong over het thema van de Heilige Natuur
18.55 u. – 19.15 u.: Tine Hens reflecteert
19.15 u. – 19.35 u.: Hendrik Vos reflecteert
tot 20.30 u.: tijd voor uitwisseling met broodjes en drank (in het peristillium)
20.30 u. – 21.30 u.: vraaggesprek met jongeren & co, moderator Gie Goris, ex-hoofdredacteur MO
21.30 u. – 22.00 u.: receptie met kans tot aankoop van boeken

Wanneer? donderdag 17 november 2022 van 18 uur tot 22 uur
Waar? Aula Universiteit Gent, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Deelnameprijs: 15 euro – 5 euro voor studenten (inclusief duurzame broodjes en drank)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding van aantal deelnemers, naam + Ecosymposium)
Inschrijven?
via e-mail: ecosymposium1711@gmail.com“ONTDEKKEND BIJBELLEZEN”
Samen lezen we onbevangen een bijbelverhaal en plaatsen dat naast een profaan verhaal of kunstwerk.

We zoeken naar gelijkenissen, verschillen en (verhaal)dynamieken. Het gesprek tussen de ‘teksten’ en de groep brengt toekomstperspectieven aan het licht voor persoonlijk en maatschappelijk samenleven.

De klemtoon ligt op het proces van samen lezen en ontdekken, niet op kennis of bijbelstudie. Achtergrondinfo wordt enkel ingezet wanneer die kan helpen om de tekst goed te verstaan.
Vooraf verduidelijken we die gekozen uitgangspunten.

Breng bijbelboek en schrijfgerei mee. We vertrekken van de Willibrordvertaling 1995.
Geen probleem wanneer je geen bijbelboek hebt of enkel een andere vertaling. We zorgen voor een uitprint van de tekst, andere vertalingen kunnen verhelderen.

Begeleiding: Marie-Ann De Cocker
Maximum 20 deelnemers

Wanneer? Proefbijeenkomst: Zaterdag 3 december 2022 9.30 u. – 12 u.
Bij interesse hernemen we op regelmatige basis.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 5 euro (kansentarief gratis)
Overschrijven op rekening BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding bijbellezen + naam deelnemer)
Inschrijven:
Via email: marjandecocker@telenet.be met vermelding “ontdekkend bijbellezen”. Je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling


“DE PROFEET JESAJA”
Hans Debel weet zich geraakt door Jesaja. Dat zal hij met ons delen

Allicht is geen enkele oudtestamentische profeet zo bekend als Jesaja. Geen andere profeet wordt zo vaak geciteerd in het Nieuwe Testament, we horen hem in de zondagsliturgie en in het ‘boek’ Jesaja zijn er schitterende literaire parels te rapen. Toch is ‘Jesaja’ veeleer een boek dan een historisch naspeurbare persoon. Een boek met een bijzonder ingewikkelde geschiedenis; niet zelden werd het vergeleken met een kathedraal waaraan eeuwenlang werd verbouwd en uitbreidend voortgebouwd.
Uiteraard zal het ontstaan en de structuur van ‘Jesaja’ ter sprake moeten komen. Al was het maar om wat we lezen te begrijpen tegen de wijzigende politieke en sociale context waarin het tot stand kwam. Maar wie zich inlaat met Jesaja wordt hoe dan ook geraakt door zijn onovertroffen beeldentaal, door zijn diepe humaniteit en zijn hoopvolle, universalistische toekomstvisie.
Dr. Hans Debel is exegeet, oud-testamenticus, doctoreerde over de invloed van de Dode-Zeerollen op de tekstkritiek van de Hebeeuwse bijbel; directeur van de S.O.-school ‘Heilige Familie’ te Ieper; docent Oude Testament aan het H.D.G.I. in Gent en I.T.P. in Brugge, lid van de redactie van ‘Ezra’ en medewerker aan de Didachè-studiedagen.

Wanneer? Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 20 euro (kansentarief: 6 euro) voor de 2 zaterdagen samen
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Jesaja’ + naam van deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder)
Kon je niet op tijd inschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan
Inschrijven:
via e-mail: dani.leroy@skynet.be


“LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: MEULESTEDE / MUIDE”
Michel Alboort vertelt wandelend over de eigenzinnige eilandwijk in de Gentse stad

Landschap van mijn jeugd: velen zullen zich nog de boeiende namiddagen herinneren van het KUC, jaren her, toen iemand ons meenam op een wandeling en ondertussen vertelde over de wereld van haar of zijn jeugd… Al vertellend wandelen door de tijd, en door iemands leven…
Michel Alboort leidt ons rond in Meulestede-Muide, een eigenzinnige eilandwijk in de Gentse stad. Want zeg nooit Meulestede, als je de Muide bedoelt, je krijgt de wind van voren… En omgekeerd ook, natuurlijk.

Wanneer? Zondag 12 februari 2023, 14.30 uur
Waar? Afspraak aan de kerk van Meulestede (te bereiken met bus 6)
Gratis deelname
Inschrijven:
Via e-mail: michel_alboort@hotmail.com met vermelding “wandeling Meulestede / Muide”


“VERTALING NIEUW TESTAMENT KRITISCH ONDER DE LOEP”
Kris De Boel en Kristoffel Demoen vertellen over tekstvarianten, verschillende vertalingen en betekenisverschillen

In de lezing worden enkele gevallen van tekstkritiek van passages uit het Nieuwe Testament belicht. Tekstkritiek houdt zich bezig met het reconstrueren van de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament: wat hebben die evangelisten en die schrijvers van de brieven nu eigenlijk op papyrus gezet? Van elkaar verschillende reconstructies van hun oorspronkelijke Griekse teksten leiden immers tot verschillende vertalingen en tot verschillende betekenissen. En soms tot grote conflicten tussen voorstanders van de ene variant en voorstanders van een andere variant.

Kris De Boel (leraar Grieks Sint-Bavohumaniora Gent) en Kristoffel Demoen (professor Grieks UGent) maken ons wegwijs in deze boeiende materie, op een manier waarbij kennis van het Grieks absoluut niet vereist is.

Wanneer? Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 8 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Nieuw Testament’ + naam van deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder)
Kon je niet op tijd inschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan
Inschrijven:
via e-mail: kristiaan.deboel@sbhg.be met vermelding “Nieuw Testament kritisch”


“COHOUSEN IN DE MEERSEN”
Kennismaking met cohousing Gecco en wandeling Gentbrugse Meersen

Cohousing Gecco is een letterwoord voor Gentbrugse Ecologische Cohousing. Enkele bewoners vertellen, bij een hapje en een drankje, over hun keuze voor cohousing en hun ervaringen na ruim 6 jaar plannen en bouwen en anderhalf jaar co-housen. Daarna doen we de Luc De Vos-wandeling in de Gentbrugse Meersen.

Wanneer? Zondagmiddag 19 maart om 14.30 uur – Max. 25 deelnemers
Waar? Cohousing Gecco, adres: Het Kamp, 9050 Gentbrugge
De wandeling is geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers
Deelnameprijs: 5 euro, vooraf overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding “wandeling en bezoek Gentbrugge” – je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling
Inschrijven:
Via email: marjandecocker@telenet.be met vermelding “wandeling en bezoek Gentbrugge”. Je inschrijving is definitief na ontvangst van betaling


“GOD AANRAKEN ?”
Paul Moyaert over begrijpen wat religieuze symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’

Het moderne wereldbeeld maakte de klassieke godsbeelden voor velen onmogelijk. Waar het geloof in een aanvaardbaar godsbeeld verdwijnt, verliezen ook andere symbolen van goddelijke aanwezigheid, beelden en liturgie, hun betekenis. Zelfs voor gelovigen.
Toch heeft Godsgeloof een onstelpbare behoefte aan beelden, woorden en gebaren die de weg vrijmaken voor een oprechte en zinvolle ‘aanraking’ met het onzichtbaar, maar aanwezig goddelijke in onze wereld.
Welke religieuze symbolen kunnen voor onze tijdgenoten wel of niet ‘werken’? Paul Moyaert wijst ons naar de grond van de zaak: begrijpen wat symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’, vaak zonder dat we het goed beseffen, is een eerste stap. Omdat symbolen tot de kern van ons menszijn behoren, kan ook religieuze ervaring zich niet anders dan symbolisch uitdrukken.
Welke vereisten stelt een bijbels-christelijk godsgeloof aan zijn symbolen? Helpt het bijbelse beeldverbod ons hier het juiste symbolische spoor te vinden?
Het gaat hierbij niet alleen om materiële beelden. Ook de godsnamen, de woorden van gebed en liturgie, zijn symbolen. Hebben die vastgelegde godsbeelden, ‘geloofswaarheden’, hun verwijzende kracht niet verloren? En moeten we op zoek naar andere symbolen om het waardevolle en heilige dat we ervaren als ‘van elders geschonken’, te verbeelden? Welke beelden zijn dat?
Prof. em. dr. Paul Moyaert is psycho-analyticus, schreef talloze artikels en boeken over filosofische, psychoanalytische en religieuze thema’s.

Wanneer? Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘P. Moyaert’ + naam van deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder)
Inschrijven? via email: dani.leroy@skynet.be
Kon je niet op tijd inschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan

Streaming: De avond wordt ook online gestreamd. Deelnemers moeten dit uitdrukkelijk vermelden bij hun e-inschrijving; na betaling krijgen ze de link toegezonden. Zij kunnen echter niet participeren aan het gesprek.