Open kerstbrief uit Vlaanderen aan paus Franciscus in Rome

 

Lieve paus Franciscus,

Nooit eerder durfden wij uw voorgangers aanspreken met ‘lieve paus’. Nu staat het er al zonder nadenken. Het komt uit het hart van veel katholieken in Vlaanderen. Teveel decennia na elkaar werden uw voorgangers enkel aangesproken op hun hoog vertoon of opgevoerd als brocante.

Wij staan achter u!

Wij vinden dat u goed bezig bent. U profileert zich als een grapjas-opa voor de kleinsten, u kust voeten van gevangenen, trekt na ar Lampedusa, vraagt aan God de hemelpoort ook voor homo’s open te houden, viert uw verjaardag met daklozen én zelf hondjes mogen mee aanschuiven. Met humor laat u een prikklok installeren voor alle personeel in het Vaticaan, inclusief prelaten. U houdt er blijkbaar van dat er in het Vaticaan gewerkt wordt. Blij verrast waren wij toen we enkele weken terug van u een enquêteformulier in de mailbox vonden. Als titel koos u: “De pastorale uitdagingen voor huwelijk en gezin in het kader van de evangelisatie”. De vragen lezen nog wat moeilijk. Wij begrijpen dat op zo’n korte tijd niet alle kerkjargon weggezuiverd kan worden. Maar dat u als eerste aandachtspunt koos voor het gezin vinden wij hoopvol en verrassend. Wij vullen deze enquête massaal in. Meer zelfs, pr
ofessoren van de K.U. Leuven hebben uw nog wat stroeve formuleringen voor ons computervriendelijk gemaakt door deze tot 8 januari 2014 in een meer verstaanbare taal online te zetten onder de titel “Enquête over geloof en gezin”.

En voor 2014 belooft katholiek Vlaanderen u nog véél meer. U zal zien dat overal ten lande in
velerlei groepen, instellingen en parochies christenen hun verantwoordelijkheid zullen opnemen voor de opbouw van de kerk en zo samen een dragend en bezield verband vormen. Een parel van netwerken willen wij u in de loop van het nieuwe jaar aanbieden.

Beste paus Franciscus, u hoeft zich geen zorgen te maken over katholiek Vlaanderen. U kan op ons rekenen. Wij laten onze parochies en gemeenschappen niet in het open landschap achter eens de laatste priester er vertrokken is. Van ons mag u aannemen dat in Vlaanderen het klerikalisme tot het verleden behoort. Veel gelovigen, met een brede expertise staan klaar om, zodra u het vraagt, de leiding te nemen in hun lokale gemeenschap. Vertrouw ze maar, erken en bevestig deze mensen in hun missie. Zo bouwt u samen met het Godsvolk, het Tweede Vaticaans Concilie indachtig, aan een leefbaar derde millennium.

Toen de Nederlandse bisschoppen onlangs thuiskwamen na hun ad limina bezoek in Rome, waren zij blij verrast dat u hen ten afscheid een ‘avanti’ had getwitterd. Wij zouden het als een gave Gods beschouwen als u dat zou herhalen zodra u de Belgische bisschoppen ontmoet. Zij lijken zo gefocust op het verminderde priesterbestand dat zij vergeten de kracht van de plaatselijke gelovige gemeenschap mee te betrekken in hun besluitvorming. Wellicht leggen zij u een te somber beeld voor van onze kerkprovincie.

Natuurlijk zijn er ook hier parochies en andere katholieke gemeenschappen die hun schouders laten hangen wanneer ze zonder priester vallen. Maar er zijn evenveel groepen en parochies die verantwoordelijkheid op zich nemen en samen de opdracht van de grote inspirator uit Nazareth ter plaatse invullen. Als u ons wat beter leert kennen zal u zelf kunnen inschatten dat er in Vlaanderen helemaal geen priestertekort is; dat er over het ganse land verspreid meer dan genoeg dynamische christelijke gemeenschappen actief zijn als ze genoeg ruimte krijgen. U kan ons op zondag vinden in open kerken en kapellen en van maandag tot zaterdag in heel het maatschappelijke en politieke landschap, in buurthuizen, derde- en vierde wereld bewegingen en in groepen voor gerechtigheid, vrede en respect voor de aarde.

Laat u geen doemdenken aanpraten over het kerkvolk in Vlaanderen. Wij hebben uw vragen
gehoord en wij maken er werk van. Mocht u ooit door Europa reizen weet dat wij u graag
verwelkomen onder het Atomium, dat voor ons symbool staat voor de broodnodige
perspectiefwissel: een kerk die afstapt van het Eifeltorenmodel richting Atomiummodel.

Vele van onze gemeenschappen zijn priesterloos maar daarom niet zonder ziel. U kan dat ter
plaatse ondervinden. Lukt u dit niet? Ons een ‘avanti’ twitteren zou ons ongelofelijk deugd doen. Wilt u ons beter leren kennen? U kan ons googelen onder de naam Bezield Verband.

Hoopvol uitkijkend naar de stappen van democratisch overleg die u in 2014 zet, bieden wij u met enthousiasme vanuit meer dan 8.000 bezielers en hun gemeenschappen in Vlaanderen onze medewerking aan.

In warme verbondenheid met alle mensen van goede wil, wensen wij u gezegende kerstdagen en een vredevol 2014 toe.

Els Paridaens
Sofie Verscheure

in naam van Bezield Verband Vlaanderen
www.bezieldverband
.be