Laudato Si: ecologische vijgen na Pasen?

LAUDATO SI : ecologische vijgen na Pasen?

Een avond met:
Karel Malfliet – stafmedewerker Ecokerk
Dirk Holemans –
coördinator van denktank Oikos / publicist
Alma De Walsche – journaliste MO*

Intussen is iedereen overtuigd van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek en blijkbaar wil ook de Kerk niet achterblijven in het debat. De zorg voor ons gemeenschappelijke huis, onze planeet, confronteert ons met een complexe en bedreigende crisis. Daarin zijn ecologische verloedering, menselijk onrecht en uitbuiting nauw verweven met elkaar. Vanuit welk mens- en wereldbeeld benadert paus Franciscus de ecologische en menselijke crisis? Is wat deze encycliek brengt oude wijn in nieuwe zakken of geeft ze de voorstanders van een duurzaam beleid een nieuwe adem? Twee grote principes staan centraal in de encycliek: het gemene goed en de zorg voor komende generaties. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de waardigheid van de mens, in het bijzonder van de arme mens. De encycliek getuigt van een sterke realiteitszin, de noodzaak van engagement en geeft een hoopvolle toekomstvisie. Ze beklemtoont de menselijke verantwoordelijkheid in de ecologische crisis en roept op tot verandering.

Hoe lezen kenners op het vlak van ecologie en duurzaamheid deze pauselijke vermaningen? Zijn zij het eens met de politieke en economische tijdsanalyse van Paus Franciscus? Hij levert immers een sterke kritiek op de politieke inertie en de onmenselijke kanten van de neoliberale kapitalistische en financiële markteconomie. Of staan ze kritisch tegenover zijn antropocentrische visie en vinden zij dat zijn existentieel en weinig kosmisch gerichte scheppingsvisie tekort schiet?

Karel Malfliet – stafmedewerker Ecokerk
Ecokerk verbindt ecologie met de christelijke spiritualiteit.
Ecokerk is een onderdeel van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, een netwerk van Broederlijk Delen, Caritas International, Caritas Vlaanderen, Missio, ORBITvzw, Pax Christi, Present Caritas Vrijwilligerswerk, Welzijnsschakels en Welzijnszorg.  Ecokerk richt zich tot de christelijk geïnspireerde bewegingen, organisaties en instellingen, de Vlaamse kerkgemeenschap en alle medestanders in de samenleving.

Dirk Holemans – coördinator van denktank Oikos / publicist
Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.

Alma De Walsche – journaliste MO*
Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden. Ze woonde vijf jaar in de Ecuadoraanse Andes en ging nadien aan de slag bij Wereldwijd, de voorloper van MO*.

Dinsdag 10 november 2015 om 20 u.
Zaal Torrepoort, Poel 7 – 9000 Gent
(toegang 8 € – studenten 6 €)

In bijlage: flyer en affiche

Een organisatie van LopendVuur
LopendVuur bestaat uit christenen van diverse signatuur uit het Gentse. Overtuigd van de blijvende betekenis van religies en levensbeschouwingen voor onze cultuur en samenleving zien zij ook heel wat hete hangijzers. Daarover willen zij de open discussie met een ruim en geïnteresseerd publiek bevorderen.

De initiatiefnemers willen die openheid waarborgen door een wetenschappelijke onderbouwing, een pluralistische benadering en onafhankelijk en ongecensureerd denken en spreken. Om een divers en ruim publiek te bereiken zullen zij lezingen, voordrachten, discussiefora, colloquia en leesgroepen organiseren. De stuurgroep van LopendVuur bestaat uit: Dirk De Backer, Bernard de Cock, Marie‐Ann De Cocker, Dani R. Leroy, Marc Loos, Ria Van Overbeke, Annie Vandamme, Roger Weverbergh.