De ware Jacob: drie bijbelavonden

de ware JACOB?
Terug van weggeweest
een reeks van 3 bijbelavonden
 
Rabotkerk (Begijnhoflaan 31 – 9000 Gent)
woensdag 21-10 / woensdag 11-11 / woensdag 18-11-2015
20 uur – 22 uur
Eerste avond * woensdag 21‐10‐2015 * inleiding Marc Loos (dominee protestantse Rabotkerk)
We situeren het verhaal van Jacob binnen de Genesis, de ‘wording’ van Israël in de maalstroom van de volkeren. Een verhaal dat in de bijbel wordt verteld als een bevrijdingsgeschiedenis. Telkens naast de hoofdfiguur wordt een contrastfiguur neergezet. Hier dus respectievelijk Jacob en Esau. Zij strijden om het eerstgeboorterecht en de zegen van hun vaderen Abraham en Isaak. Die strijd leidt tot de vlucht van Jacob die 20 jaar als banneling zal verblijven bij oom Laban in Charan. Intussen komt daar het huis van Jacob tot stand, het volk van de 12 stammen, dat later het ‘huis van Israël’ zal worden. Jacobs terugkeer uit ballingschap is ook zijn ommekeer. Er voltrekt zich een overgang van Jacob naar Israel. Jacob wordt de gezegende ‐ zijns ondanks ‐ en in hem zet God de Bevrijder zijn geschiedenis verder van de menswording en van het beloofde land, een voorgoed begonnen begin van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar vrede en gerechtigheid elkaar kussen.
Tweede avond * woensdag 11‐11‐2015 * inleiding Bernard de Cock o.p. Dominicus Gent
We laten tijdens deze avond de twee bekendste verhalen uit de Jacobcyclus tot ons spreken. Het eerste verhaal speelt zich af tijdens de vlucht van Jacob. De zon is ondergegaan. Jacob legt zich te slapen en droomt dat de hemel een ladder op aarde zet… Het tweede verhaal speelt zich af tijdens Jacobs terugkeer. Jacob is alleen aan de oever van de rivier. Iemand begint met hem te worstelen, en dat duurt de hele nacht tot de zon opgaat…Wie is toch die iemand?
Derde avond * woensdag 18‐11‐2015 * inleiding Joke Vermeren, pastoraal werkster en kunsthistorica
Het verhaal van Jacob in de schilderijen van Rembrandt en Chagall : wie toont ons de ware Jacob?
Zowel Rembrandt als Chagall zijn reeds eerder in gespreksavonden over de bijbel in beeld gekomen : ze hebben immers beiden een bijna oneindige schat aan kunstwerken geproduceerd, waarbij diverse bijbelse thema’s hun inspiratiebron waren. Op deze laatste avond in deze reeks willen we daar dieper op ingaan. We bekijken hoe Rembrandt en Chagall het verhaal van Jacob hebben vormgegeven, en we zoeken naar betekenissen vanuit hun biografie en esthetische taal. Waren Rembrandt en Chagall eigenlijk wel gelovigen? Of schilderden ze zomaar wat? Werd Jacob recht gedaan door deze twee kunstenaars? Op deze vragen krijgt u in deze laatste avond een antwoord.
Initiatiefnemers: Protestantse Rabotkerk, Dominicus Gent, Kerk-in-Gent
Inschrijvingen bij Ria Van Overbeke
Telefoon: 0494 340 492
Kostprijs voor de 3 avonden: vrije bijdrage
In bijlage: de flyer – bedankt om deze mail verder te verspreiden!

wareJACOB_mailflyer