Jongeren

Als jonge mensen de kindertijd ontgroeid zijn, worden ze opgenomen bij wie ouder in jaren en leven is. Zoals ze als kind vreugdevol werden verwelkomd in de vierende gemeenschap, zo worden ze nu, na een bezinnend weekend en in een ontroerende initiatieviering, gezegend, gezalfd, op weg gestuurd. Jonge mensen, elk met haar of zijn naam, lichaam, talenten en dromen…
jongerenDan sluiten ze aan bij de jongerengroep en hun begeleiders.
Die kiezen elk jaar een thema waarrond wordt gewerkt. Twee jaar geleden was het thema “Tederheid”; vorig jaar herstelden we een fiets, dit jaar onderzoeken we “mijn kamerken”, het plekje waar elke jongere moet kunnen thuiskomen, maar waar ook de wereld mee binnenkijkt…

Voor de jongeren moet er geen toren boven het gebouw staan. Wel moet hun leven zin hebben, verbondenheid, een lach en een ideaal om voor te leven.
Als ze, net als de kinderen, aansluiten bij de volwassenen, dan is dat omdat het oude gebaar van brood en wijn ook hen wil inspireren. Terugkijken om vooruit te kijken…