Is er een Dominicus 2037…?

Het is vandaag goed bij Dominicus Gent: zinvolle vieringen, fijne ontmoetingen…

Maar hoe zal dat zijn over 20 jaar? De prille zestigers van onze gemeenschap zijn dan bij leven en welzijn wijze tachtigers. Hoe stellen we ons Dominicus Gent voor in 2037? Zal er nog een Dominicusnetwerk zijn? En hoe zou dat er kunnen uitzien? Hoe houden we Dominicus Gent op de spirituele kaart?

Zijn er vandaag grondvesten waarop verder kan gebouwd worden? Wie doet dat? Is er iemand geïnteresseerd om deze rijkdom te erven? Moeten er heilige huisjes gesloopt worden? Kunnen en willen wij vandaag verder denken en ontwerpen voor de toekomst?

Het is wijs om vooruit te kijken. Daarvoor hebben we elkaar nodig. We willen samen onderzoeken hoe wij de spiritualiteit van onze gemeenschap kunnen delen. Delen met de volgende generatie, delen met de buurt, delen met zinzoekers in de Gentse regio of misschien ruimer. Hierover willen we nadenken.

Meer weten? file:///C:/Users/Guido/Documents/KUC/activiteiten/Uitnodiging%20BB%20juni%2017.pdf