LEZING: ‘God’ bevrijden: een post-koloniaal en feministisch perspectief (prof Lieve Troch) – een initiatief van Lopend Vuur

LopendVuur_mailflyer_troch

De meeste godsdiensten hebben het lastig met de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, hoewel ze die in beginsel aanvaarden. Georganiseerde religies benoemen het goddelijke nog steeds in mannelijk dominante termen.
Bovendien werpen religies nog wel meer religieus gemotiveerde versperringen op die uitsluiting en discriminatie veroorzaken. De diep liggende wortels ervan hangen meestal samen met hun Godsbeeld.

Al onze voorstellingen van God zijn beperkt; het zijn menselijke beelden. Toch zijn er ook alternatieve theologieën die ons menselijk spreken over ‘God’ bevrijden en daardoor de verhoudingen tussen mensen kunnen omvormen.

In haar lezing vraagt de theologe en religiewetenschapster Lieve Troch zich af wat de wortels zijn van het klassieke godsbeeld. Een godsbeeld dat de maatschappelijke verhoudingen en ondergeschikte posities weerspiegelt én reproduceert. Ook het fundamentalisme en het overal opstekende nationalisme in zo diverse religies als boeddhisme, hindoeïsme, islam en christendom vinden hun basis in de symboliek van een bepaalde Godsopvatting.

Daartegenover werpen de hedendaagse postkoloniale en feministische theologieën uit Azië, LatijnsAmerika en Afrika een kritisch, nieuw licht op ons godsbeeld. ‘God’ bevrijden. In haar lezing wil Lieve Troch daarop focussen.

Lieve Troch is hoogleraar ‘Feministische studies in theologie en religiewetenschappen’
aan het Oecumenisch Instituut voor Postgraduate Studies in São Paulo, Brazilië (UMESP).
Daarnaast doceerde ze tot 2014 aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, binnen het vakgebied Theorie van Religie, Ethiek en Cultuur.
Ze werkt ook geregeld in verschillende Aziatische landen.

*

Een initiatief van LOPEND VUUR

LopendVuur bestaat uit christenen van diverse signatuur uit het Gentse. Overtuigd van de blijvende betekenis van religies en levensbeschouwingen voor onze cultuur en samenleving zien zij ook heel wat hete hangijzers. Daarover willen zij de open discussie met een ruim en geïnteresseerd publiek bevorderen. Met name willen zij de volgende thema’s ter sprake brengen: het kritische potentieel van religies voor onze samenleving, hun “waarheids”‐opvattingen t.o.v. eigentijdse filosofie en wetenschap, hun onderlinge verhoudingen, hun organisatie en leiding, de mensenrechten en het seksisme binnen religies, hun bijdrage aan
een evoluerend mens‐ en wereldbeeld en aan een wereldomvattende solidariteit en ecologie. Kortom, ter sprake komt wat mensen van vandaag aarding, verbondenheid en perspectief kan bieden. De initiatiefnemers willen die openheid waarborgen door een wetenschappelijke onderbouwing, een pluralistische benadering en onafhankelijk en ongecensureerd denken en spreken. Om een divers en ruim publiek te bereiken zullen zij lezingen, voordrachten, discussiefora, colloquia en leesgroepen organiseren.

Wie? De stuurgroep van LopendVuur  bestaat uit: Dirk De Backer, Bernard de Cock, Marie‐Ann De Cocker, Jürgen François, Dani R. Leroy, Marc Loos, Ria Van Overbeke, Annie Vandamme, Roger Weverbergh.