Een nieuwe lezenaar

EEN NIEUWE LEZENAAR VOOR DE BLAISANTKERK…

VREUGDE

Schrijvers krijgen een idee om een boek te schrijven
£en tijdens het schrijven vinden ze een gepaste titel.

Ik kreeg een boom, een notelaar.
Nadat de boom in planken verzaagd was,
zag ik een plank uit het midden van de boom en wist meteen:
hiermee maak ik een lezenaar voor Dominicus.

Recent gaf Guido hier een lezing over vreugde
naar aanleiding van het boek van Paul Murray dat hij vertaalde.
Kort nadien, toen de lezenaar bijna afgewerkt was, wist ik het:
ik geef de lezenaar de naam ‘vreugde’.

De lezenaar bij Dominicus neemt een even belangrijke plaats in als de tafel.

Wie hier achter staat heeft het woord, weldoordacht. Onze aandacht gaat naar de boodschap.

Het woord gaat over: vreugde, vrede, verwelkoming, verdriet, vriendschap, viering, …

Soms staat er niemand achter de lezenaar.
Dan krijgen we stilte, de groepsstilte, waar ik zoveel van houd.
Die stilte mag voor mij altijd heel lang duren,
tot ze bijna ondraaglijk (ongemakkelijk) wordt.
Tijdens die stilte ervaar ik de sterkte van de Dominicusgemeenschap
in gebed, in gedachten waar geen woorden voor zijn.

Thierry
29 september 2019

(foto: Thierry achter zijn nieuwe lezenaar
en naast de tafel die hij jaren geleden voor ons ontwierp)