DRIE BIJBELAVONDEN : Job, de beproefde profeet…

JOB, de beproefde profeet
een reeks van 3 bijbelavonden

 

Wie is Job, zullen wij ons afvragen, toen en nu?

Job is in ieder geval een figuur in wie veel mensen zich herkennen.
Rampenervaringen leiden tot vragen over zin en doel van het bestaan,
en als het persoonlijk wordt kan het tot een twistgesprek met God leiden.
Job is hét toonbeeld van een vlammend protest,
omdat het kwaad zo dikwijls goede mensen treft.
Zijn klacht en aanklacht, zijn vasthoudend zoeken
naar het waarom van het lijden, maken hem tot een prototype
van de moderne mens voor wie de oude antwoorden niet meer gelden.
Hij is de mens in protest over het mysterie van het kwaad,
maar tegelijk ook de mens die midden in de ellende niet wegvlucht
in hogere sferen van verlossing uit het aardse tranendal.
Het is niet toevallig dat we in deze tijd naar Pasen toe,
stilstaan bij lijden en opstand(-ing).

De avonden zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk.
Ze zijn bedoeld als een eerste algemene oriëntatie op het Bijbelboek Job.
Niet alle aspecten ervan kunnen ter sprake komen in drie avonden.
We concentreren ons op de thematiek die in het boek aan de orde komt
en verder hebben we aandacht voor de voorstelling van Job
in de beeldende kunst, de literatuur en in de muziek.

Begeleiders: Bernard De Cock en ds. Marc Loos

Rabotkerk (Begijnhoflaan 31 – 9000 Gent)
woensdag 11-03 / woensdag 1-04 / maandag 20-04-2015
20 uur – 22 uur

Een initiatief van Dominicus Gent, de protestantse rabotkerk en Sint‐Jozefkerk

Job_webflyer