Denken

Denken

Eén van de vier woorden waarin wij ons als Dominicusgemeenschap herkennen, is denken. Het zijn zoekende mensen die naar de viering komen. Vaak staan ze met beide voeten in een engagement en voelen ze de behoefte de oude bijbelse woorden op de wereld van vandaag te leggen.  Waar is bevrijding, waar is gerechtigheid…

Die behoefte om maatschappijbetrokken en levensnabije vieringen te maken was er toen, dertig jaar geleden, en is er nog altijd. Dit oude boek is nog altijd een uiterst sterke inspiratie om vandaag de juiste keuzes te maken: de weduwen en de wezen en de vreemdeling, zeiden de profeten; breken en delen, zei Jezus…

Daarom staat het woord centraal in onze vieringen: het zoekende woord, het bijbelse woord, het gezongen woord, het persoonlijke woord van een inbreng…. Zo worden we uitgenodigd tot nadenken en tot gesprek. Over onze opdracht als mensen van vandaag, over onze samenleving, cultuur en wereld, over onze verhouding met de joods-christelijke-humanistische traditie en hoe wij die persoonlijk en als groep gestalte kunnen geven. Maar al ons zoeken en tasten wordt tot een eenheid gebracht in zingen en vieren: daar laten we ons raken door “groter dan ons hart”…

Levensnabijheid: daarvan is ook de evolutie in onze visie op voorganger zijn een mooi voorbeeld. Na enkele jaren gingen ook vrouwen voor. Het was vooral een uiting van groot respect, van waardering en gezond verstand. En bij het breken en delen van brood en wijn viel het onderscheid weg tussen gewijde en niet-gewijde voorgangers. Ook daarin sprak weer het leven: pastor zijn ligt niet in dat exclusieve ritueel, maar in het dragen van en gedragen worden door een gemeenschap…

Dominicus Gent (het toenmalige Katholiek Universitair Centrum) begon in 1982 met eigen vieringen om de vernieuwende inspiratie die in de katholieke kerk in de zestiger en zeventiger jaren van vorige eeuw leefde, veilig te stellen. Kerk  moest beter en anders kunnen. Daarom staan wij bij de viering van dertig jaar Dominicus Gent ook stil bij onze verhouding met andere christelijke kerkgroepen.

Waar staan we vandaag? Is die vierende gemeenschap die elke zondag samenkomt herkenbaar als christelijke kerk? Heeft zij de trekken van Jezus van Nazareth, de Christus, zoals die ons door het Nieuwe Testament is overgeleverd? Ook en vooral: sluit wat wij doen aan bij het religieuze aanvoelen van tijdgenoten en bij de veelvormigheid waarin die gestalte krijgt? En, laatst maar niet het minst de levensgrote vraag: zijn jongeren vandaag bij diezelfde inspiratie betrokken?

Daarom organiseren we een studie- en discussiedag. De onderwerpen worden ingeleid door deskundigen, er zijn reacties van een panel en groepsdiscussies met alle aanwezigen.

Een studie- en discussiedag:

 

‘KERK VAN ONDERUIT’

op zondag 22 april 2012, van 14 u. tot 18.30 u.

 

Noteer die datum in je agenda. Informatie over het concrete programma vind je in de folder en op deze pagina.

U komt toch ook?