Kerk van onderuit: 22 april

U bent hartelijk uitgenodigd op de studie- en discussiemiddag

naar aanleiding van 30 jaar Dominicus Gent

Kerk van onderuit

Zondag 22 april 2012, 14.15 u. – 18.30 u.

Inkom: 5.00 €

Zaal: St.-Pietersaalststraat 76, Gent

 

Met allen die in de ontwikkelingen van de kerk in Vlaanderen belang stellen, willen we nadenken en van gedachten wisselen over de plaatselijke, relatief autonome kerkgroepen en kerken. Christelijke groepen organiseren zich min of meer los van het katholieke kerkinstituut. Zij gaan qua liturgie en leken-voorgangers (vrouwen en mannen, gehuwden en ongehuwden) hun eigen weg en hechten opvallend veel belang aan een kritisch maatschappelijk engagement.

Op onze studie-en discussiemiddag zal de aandacht vooral gaan naar drie aspecten van deze ontwikkeling.

Eén: de religieuze gevoeligheid en groepsvorming in onze samenleving in het vizier krijgen en onszelf erin situeren.

Twee: de christelijke authenticiteit van deze kerkvorming nieuwtestamentisch en theologisch onderzoeken en nadenken over de opdracht van deze kerken.

Drie: ons laten bevragen vanuit de ervaringswereld van jongeren inzake religie, geloof en kerk.

Programma

14.15 u. aankomst deelnemers

14.30u. Verwelkoming: Ignace D’Hert, o.p., pastor, voorzitter

14.40 u. – 15.40 u. Inleidingen:

Renilde Vos, pastor studentenparochie KULeuven:

Religieuze- en geloofsgevoeligheid van jongeren en kerkvorming

Dr. Manuela Kalsky, Nijmegen, dir. Dominicaans studiecentrum voor theologie en samenleving:

      ‘Plurale religiositeit en kerkvorming’

Prof. Dr. Jacques Haers, s.j., theoloog KULeuven:

      ‘Kerkvorming vandaag, nieuwtestamentisch en theologisch bekeken’

15.40 u. – 16.30 u.

Reactie van klankbordpanel:

Paul Kevers (De Vleugel, Antwerpen),

Jessica Dhaene (De Lier, Brugge),

Marc Van Tente (De Regenboog, Brussel),

Kristoffel Demoen (Dominicus Gent).

Discussie met inleiders.

16.30 u. Pauze

16.45 u. – 18 u.

Gespreksgroepen, met deelname van inleiders.

18. 15 u. -18.30 u.

Afsluitend plenum

We ontvangen graag vooraf uw inschrijving via een e-mail naar  denkdag@dominicusgent.be