Kerk van onderuit: reacties…

Oprecht bedankt! Het was een boeiende denkdag. Onvoorstelbaar dat ruim honderdveertig mensen uit gans Vlaanderen (en enkelen uit Nederland) zich vrijmaakten om een lange zondag(!)middag te luisteren en samen te spreken over kerkopbouw.

Een lange middag…maar tegelijk veel te kort. Er zijn zoveel boeiende invalshoeken gegeven die elk verdienen om bij stil te staan. Enkele flarden die na gisteren vooraan blijven hangen zijn: Of we de mystieke weg in ons kerk-verstaan niet uit het oog verloren zijn… Het experiment met de KUL-studenten werd door een deelnemer als ‘mystieke weg’ benoemd: studenten gaan individueel dagelijks aan de slag met meditatie-oefeningen, zinrijke teksten, beeld- en geluidsfragmenten uit diverse tradities. Om de veertien dagen hebben ze een gesprek met een begeleider (Renilde Vos) – een methode van bestaansverheldering en zielsontsluiting…. die na enkele maanden bij enkele deelnemers de vraag oproept naar ‘gemeenschap’: in contact komen met andere mensen die eenzelfde weg gaan.
En wat te denken van de ‘joslims’? een benaming van een religieus gemengd koppel: joods en moslim… omdat je de liefde niet mag onderschatten, zeker niet tegen de achtergrond van wereldconflicten. Dat er misschien al te negatief over ‘hybride identiteiten’ wordt gesproken: zij die een religie ‘bricoleren’… alsof waarheid niet vooral waarheidszoeken is ipv waarheid claimen… in de multireligieuze realiteit zitten veel kansen voor mensen die open naar de toekomst kijken… een vals denken over ‘eenheid’ kan nl. zeer gewelddadig zijn.
Kerk vormen in Jezus’ spoor, door Hem samengeroepen worden om de mens aan de rand centraal te plaatsen en niet het eigen grote gelijk…en dat kerk een sacramenteel gebeuren is: ‘spelen’ met symbolen, gebaren en woorden om te leren wat leven ten diepste is. Het duizelt mij van zovele inzichten… en dan heb ik het nog niet eens over de vragen en tegensprekelijke zaken van die middag gehad :-).

Heel veel inspiratie voor minstens één vieringenreeks?

(Marie-Ann De Cocker)

 (foto’s: Jo Van Hoorde – klik op foto’s om te vergroten)