Betrokkenheid

mirteMirte is een gemeenschap die mede is gegroeid uit de zondagsvieringen. Ze neemt een groot stuk verantwoordelijkheid en ook vorming op zich voor Dominicus Gent. Daarnaast zorgt Mirte ook voor een eigen kring van betrokkenen. Rozemarijnstraat 76/78, 9000 Gent (09-324 68 31) Mirte heeft een eigen website : www.gemeenschap-mirte.be

We hebben een Steunfonds waarmee we Gentse vluchtelingengezinnen en ook mensen-in-nood uit de eigen kring bijstaan: 001-4689655-72 Dat Steunfonds wordt gespijsd met een maandelijkse omhaling en met persoonlijke overschrijvingen.

Elke week opent na de viering een kleine Wereldwinkel zijn deuren, een kleine daad van solidariteit. Ook onze aperitief is smaakt daardoor solidair. We proberen ook in de vieringen onze ogen open te houden voor de structurele onrechtvaardigheid die zoveel ellende in stand houdt in deze wereld. Vandaar eerlijke producten, zoveel als kan.

Wij engageren ons in de Interreligieuze Werkgroep Gent.
Wij zijn betrokken in het Machariusproject, een project van kerkheroriëntering in de Machariuswijk.
Wij houden nauwe banden aan met de protestantse Rabotkerk.
Wij houden nauw contact met de Dominicaanse Familie.
TGL is voor ons een grote inspiratiebron.
Wij houden contact met andere basisgemeenschappen in Vlaanderen (De Vleugel in Antwerpen, Leerhuis Liturgie in Lier, enz).
Wij steunen het lokale parochiewerk.

Jezus kiest resoluut de kant van de uitgeslotenen. De meeste mensen die op zondag meevieren proberen deze Jezusweg te gaan in hun gezins- of professioneel leven. Velen zijn ook op vrijwillige basis mee actief in sociale organisaties die de kant van uitgeslotenen kiezen: De Zuidpoort, de Beweging van mensen met Laag Inkomen en Kinderen, de Damiaanactie, Tele-Onthaal, Wereldwinkels, Welzijnsschakels, Pleegzorg, Palliatieve zorg, De Tinten, Toontje, Albezon, enz.

Enkele jaren terug is er vanuit het KUC een uitgesproken solidariteit opgenomen met de Gentse vluchtelingen. Dit engagement krijgt gestalte op diverse wijze:

a. Deelname aan de vergaderingen van de werkgroep vluchtelingen (een pluralistische groep vrijwilligers met een wijd netwerk van relaties in onderwijs, sociale organisaties, stedelijke diensten, enz.) Op deze vergaderingen worden de meest prangende problemen aangekaart en wordt gezocht naar de meest aangewezen oplossing voor individuen of vluchtelingengroepen. De juridische kaders van het vluchtelingendrama en de mogelijks politiek te zetten stappen worden hier toegelicht en verkend. Hieraan nemen 2 mensen van de zondagsviering deel.

b.Werkgroep huisbezoeken of ‘broodtoer’. Elke zaterdag is er een bereidwillige bakker die zijn eindvoorraad brood en gebak tegen dumpingprijzen aan de werkgroep verkoopt. Hiermee gaan mensen op ‘huisbezoek’ bij ‘gezinnen zonder papieren’ die nood hebben aan voedsel en/of menselijk contact. De mensen van de zondagsvieringen nemen 3 tot 4 zaterdagen voor hun rekening, de protestantse Rabotkerk verzorgt 1 zaterdag. Het meegebrachte brood is als het ware een visitekaartje dat de bezoekers tot de werkgroep vluchtelingen behoren. Menselijk contact staat hier centraal en de bezoekers vervullen ook een rol als doorverwijzers naar sociale en juridische instanties die deze gezinnen adequaat kunnen bijstaan. Alle medewerkers komen 2 tot 3 maal per jaar samen om hun ervaringen bij de huisbezoeken met elkaar te delen.

c. Een aantal mensen van de zondagvieringen nemen een concreet en omlijnd engagement op zich: vervoer en begeleiding van vluchtelingen naar artsen of diensten, huiswerkbegeleiding, ondersteuning bij het aanleren van het Nederlands, betalen van abonnementen van ‘De Lijn’ voor concrete doelgroepen, opletten voor zwart werk en toezicht op correcte betaling, enz.

d. Ad hoc steungroepen :Wanneer wij op grove onrechtvaardigheden stuiten worden bijzondere acties ondernomen (juridisch, politiek of financieel).
Concreet nieuws daarover, en over de werkgroep Vluchtelingen zelf, in onze rubriek Nieuws, of in een aparte Nieuwsbrief.

e. Omhaling : Elke eerste zondag van de maand is er een klassieke omhaling tijdens de zondagviering, waarvan de opbrengst naar de werkgroep vluchtelingen gaat om de meest dringende noden te kunnen leningen.

f. Andere financiële steun : Wie dat wil kan vanaf mei 2009 een persoonlijke storting doen (of doorlopende opdracht afgeven) met fiscaal attest voor de Werkgroep Vluchtelingen Gent. Dit kan dankzij de samenwerking met het VLOS, een gelijkgezinde organisatie in Sint-Niklaas. Via hen kunnen mensen die minimum 30 EUR op jaarbasis storten een fiscaal attest bekomen.
Voor wie met permanente opdracht wil werken of een bestaande doorlopende opdracht wil wijzigen: schrijf over naar volgend rekeningnummer (op naam van de organisatie Caritas): 000-0000041-41 en met als mededeling ‘P 163’ en niets méér.
Vervolgens laat u aan Betsy Pichal weten via mail (mavambu@skypro.be) of telefoon (09 230 86 27) hoeveel u zal storten, tezamen met uw naam- en adresgegevens. Deze info is bestemd voor VLOS, zodat zij niet telkens hun bestanden overhoop moeten halen om er de mensen uit te halen die voor de Werkgroep Gent stortten. Dit laatste is echt wel belangrijk. Als wij immers de namen van onze schenkers niet doorgeven, zal het geld ook niet doorgestort worden.
U kan ook een eenmalige storting doen of een maandelijkse opdracht geven zonder fiscaal attest: rek.nr. 523-0457797-32 p/a Schooldreef 141 – 9050 Gentbrugge tav Betsy Pichal.

Contactpersoon in Dominicus Gent: Marie-Ann De Cocker (09/231.69.51).
De laatste folder van de werkgroep Vluchtelingen vind je hier : voorzijde en achterzijde.