vzw Thope: een huis voor iedereen…

Speech van Luc Vlerick bij de overhandiging aan de vzw Thope van de opbrengst van de BACHCONCERTEN in de Gentse Feesten in de kerk van Dominicus Gent


Geachte genodigden,

Voor ik Thope voorstel wil ik u vertellen wat ik enkele dagen geleden van Mohamed hoorde. Hij komt uit Gaza in Palestina, is 14 maanden in België en erkend vluchteling. Hij verblijft in het doorgangshuis van het Stedelijk Opvanginitiatief in Gent, samen met zijn zoontje van 12 jaar.

Eind november moet hij weg uit het doorgangshuis. Zes maanden al is hij op zoek naar een geschikt appartement of huis. Hij heeft er geen idee meer van hoeveel vergeefse pogingen hij ondernomen heeft, nochtans daarin gesteund door professionele trajectbegeleiding en vrijwilligers. Dat zijn zoon rolstoelgebonden is, maakt het nog moeilijker. Of er is een trap, of het toilet of de badkamer is ontoegankelijk, of het is te duur voor zijn leefloon van 1190 euro, of– en dat vooral: de eigenaar wil niet verhuren aan “OCMW-mensen”. Bij een immokantoor lukt het zeker niet: de truuk om discriminatie te omzeilen is deze: ze nodigen alle geïnteresseerden uit op een kijkmoment: die moeten dan een briefje invullen met naam en inkomen. Soms zijn daar 100 gegadigden. Wie nemen ze dan, denkt u, en wie nemen ze niet?

Na zovele afwijzingen laat je de moed zakken en word je bitter, je hebt nergens zin in, ook niet in Nederlands leren bv.

Maar er spookt veel meer dan dat door hoofd van Mohamed: zijn vrouw en 5 andere kinderen zijn nog in Gaza, in oorlogsgebied. De gezinshereniging zal op zich geen probleem vormen, maar wel de huisvesting: voor zij kunnen afkomen moet er een huis zijn voor 8 personen. Hoe kan hij dat vinden? En vooral: hoe kan hij met zijn huidig leefloon, berekend op 2 personen, zo’n groot huis huren?
In het stedelijk Opvanginitiatief zijn ca 85 personen opgenomen. Zij kunnen daar 2 tot 4 maanden blijven, sommigen kunnen daarna nog enkele maanden naar het doorgangshuis. Dan moeten ze huisvesting gevonden hebben. Een aantal vinden dat niet en worden dus dakloos. Hoeveel dat er zijn is niet gekend. 500?

Onlangs was het in het nieuws: elke dag, ook vandaag, worden 30 personen of gezinnen uit een huis gezet, meestal omdat ze de huur niet kunnen betalen: 11.000 per jaar! Behoorlijke huisvesting is nochtans een grondrecht.
Het is duidelijk: huisvesting is cruciaal!

Daarom zijn we met een aantal mensen bezig aan de oprichting van de vzw Thope. ‘Thope’ is dialect voor ‘samen’ en in ‘Thope’ zit het woord ‘hoop’. Wij willen samenwerken aan huisvesting om kwetsbare mensen hoop te geven op een menswaardig leven. Wij willen – als vzw – huizen, appartementen, studio’s huren en doorverhuren – onderverhuren dus – aan kwetsbare mensen en gezinnen, in het bijzonder aan vluchtelingen. We hopen op die manier meer eigenaars, ook via immokantoren, over de brug te halen doordat de vzw borg staat voor betaling en onderhoud.

Die huurders willen we ook ondersteunen waar nodig. De vrijwilligers die we “omarmers” noemen, een soort buddy’s, krijgen hierin een centrale rol. Uiteraard is voor ons opzet samenwerking nodig met allerlei overheids- en andere diensten en organisaties. Al is dit systeem simpel, er zal heel wat bij komen kijken. Dat hoorden we ook bij Huizen van Vrede in Brugge: die vzw bestaat een goeie 2 jaar. Ondertussen huren en verhuren zij op dit moment 44 woningen. Hoe zal het in het Gentse lopen?

U kan helpen:
U kan woningen signaleren die te huur zijn of te huur komen of leeg staan.
Er zijn omarmers nodig die regelmatig bij de huurders langsgaan, en andere vrijwilligers die met wat tijd en energie aan onze doelstellingen willen meewerken.
En ja, dan is er wat Marc en Francis met een hele groep mensen al gedaan hebben, waarvoor heel veel dank, namelijk Thope verder bekend maken en financieel steunen. We hebben 10.000 euro startkapitaal nodig, als buffer voor als iets mis zou gaan en daarbovenop een reserve van 3 maanden huishuur per huis. Fiscaal aftrekbare giften, sponsoring, een benefiet zoals de Bachconcerten: alles is welkom. De gegevens vindt u op onze flyer.
Dat Thope niet overbodig is leiden we o.a. af uit cijfers van het Sociaal Verhuurkantoor van het OCMW Gent: zij huren en onderverhuren 234 huizen. Mooi, maar er staan 2000 mensen of gezinnen op de wachtlijst.

We zijn er ons van bewust, Thope vzw zal maar een heel klein stukje bijdragen tot de oplossing van de woonnood. We moeten tegelijk verder kijken. Veel diensten en organisaties doen al hun best, maar …
Geachte aanwezigen, wie onder u politieke macht of invloed heeft, op om het even welk niveau: a.u.b. trek inkomens en uitkeringen op boven de armoedegrens, zorg voor meer en betere huurpremies en huursubsidies, investeer meer in sociale huisvesting, doe iets aan de huisjesmelkerij en de woonnood in het algemeen.

In dit verkiezingsjaar roep ik iedereen op om kandidaten te wijzen op die noden en die kandidaten te beoordelen op wat ze doen en beloven voor de meest kwetsbaren.
Namens Thope dank ik nogmaals Marc en Francis en al wie aan de Bachconcerten heeft meegewerkt voor dit prachtig initiatief, en ook u allen voor uw luisterbereidheid.

(Melle, 24 september 2018)