Wat geschiedenis: het aanvangsuur…

In 1991 was het belangrijkste discussiepunt binnen de groep van de (KUC) zondagsvieringen het aanvangsuur van de vieringen. Tot dan toe was dat om 11u. Maar er gingen nogal wat stemmen op om dit te veranderen.
Om de zaak democratisch te beslechten zou overgegaan worden tot een algemene bevraging over het aanvangsuur. Maar omdat we de zaken graag grondig aanpakken werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om heel deskundig een grote enquête af te nemen. Een hele onderneming in een tijd dat de computer nog een absolute exclusiviteit was, enkel toegankelijk voor hoogtechnologisch geschoolde specialisten. En zo hadden we er één in het KUC: Philip Derbaix.
Enkele markante resultaten van deze grote enquête.

1. Trouwe klanten
– 38% van ons publiek komt al meer dan 5 jaar, 62% minder lang. Er is vooral een toename in 1987, daarna daalt ze. Verklaring: afbranden van de Verrijzeniskerk en wekelijkse kindervieringen vanaf 1985.
– respondenten komen gemiddeld 7/10 zondagen naar het KUC
-79% gaat wekelijks naar een mis.
– 30% van de respondenten (dus ook de niet-trouwe Kucgangers) zegt ofwel naar het KUC te komen of helemaal niet naar een viering te gaan.

2. Ergernissen
– 4 items werken sterk of heel erg op de zenuwen. Vooral de telaatkomers storen velen. Daar moet iets aan gedaan worden. Ook het gebrek aan gemeenschappelijke activiteiten wordt door velen als een gebrek ervaren. Ook het gebrek aan viering en slordigheid komen als ergernissen uit de bus.

telaatkomers 73%
geen gemeenschappelijke activiteiten 44%
te weinig viering 34%
slordigheid (vorm) 34%

3. Positieve aantrekkingspunten

-Wat trekt de mensen aan in het KUC.
6 factoren springen er duidelijk uit.

zang 88%
preek 84%
levensnabijheid 73%
samenhorigheid 72%
appèl 68%
kindernevendienst

4. Waar het allemaal om begonnen was:  10u30 of 11u?

45% is voor 10u30
44% is voor 11 uur.
11% is het om het even
Vooral vrouwen en regelmatige KUCgangers hebben een voorkeur voor 10u. Vooral mannen en onregelmatige KUCgangers spreken zich uit voor 11u.
Zij die 10u30 wensen zijn (uiteraard) meer gemotiveerd in hun wens naar verandering.
Wel of geen kinderen is niet zo relevant.
Andere kruistabulaties leveren weinig relevante gegevens op.

En raad nu maar wat er op basis van deze grootschalige enquête beslist werd…

Gepost door Antoinette, op 20/1/2012