Driekerkenviering

Zondag 22 januari was er een hele mooie oecumenische viering in de Sint Jozefskerk van het Rabot, voorbereid door de protestantse Rabotkerk van Marc Loos, door de Sint Jozefsparochie van Koen Blieck en Dominicus Gent in de persoon van Annemie en Els. Els ging mee voor (“Een vrouw. Eindelijk”, zei pastoor Koen Blieck). Je vraagt je af waarom er nog zoveel kerken zijn, als je ziet hoe vlot deze viering tot stand kwam, hoe overtuigend de drie gemeenschappen bij elkaar kwamen en dezelfde taal spraken, hoe ze dezelfde hoop meebrachten en we allen van hetzelfde brood en dezelfde wijn deelden.

Thema was de roeping van Jezus’ leerlingen, met inbreng van de hele gemeenschap, ook van de kinderen. Er werd met overgave gezongen, onder de stimulerende leiding van onze Bernard de Cock. Paul Hoste van Sint Jozefskerk excelleerde op het orgel.

U krijgt een idee via bijgevoegde foto’s. Meer zal u vinden op Dominicus Fotoboek rechts. Klik op de kleinere foto’s en het wonder van de grotere foto openbaart zich.