VORMINGSAANBOD SEPTEMBER – DECEMBER

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties.
Ontdek ons rijke vormingsaanbod en schrijf nu in!

Vrijdag 9 september 2022 om 19u30
“EXODUS: EEN WEG TOT LEVEN…” (herneming)
“Over vrouwen die in verzet gaan. Over sabbat voor iedereen. Over bevrijde arbeid.
Over de thora horen én doen. Over God die wil inwonen…”

Dinsdag 11 oktober 2022 om 19u30
“ONTMOETING MET BISSCHOP LODE”
Dominicus Gent gaat in gesprek met Bisschop Lode over spiritualiteit en kerk-zijn

Datum en uur nog te bepalen
“SLOTMOMENT FEESTJAAR: SYMPOSIUM”
We sluiten dit feestjaar af met een symposium over maatschappelijke thema’s waarin we de rol van religie en spiritualiteit willen belichten.

Lees meer over het aanbod hieronder


“EXODUS: EEN WEG TOT LEVEN…” (herneming)
Ria Willems over vrouwen die in verzet gaan. Over sabbat voor iedereen. Over bevrijde arbeid.

Over de thora horen én doen. Over God die wil inwonen…

De verhalen uit het bijbelboek Exodus blijven verrassen. Verhalen over verkeerde keuzes en vreemde verlangens. Verhalen over schoonheid en plezier van vrijwillige samenwerking, over moedig verzet tegen onrecht. Levenswijsheid over een balans van inzet en rust. En te midden van de vele namen van mannen en vrouwen: één Naam, JHWH, ‘Ik zal er zijn’. Een God die komt inwonen als mensen samen een tent van samenkomst bouwen. Een naam die vrij maakt.
Deze verhalen zetten aan tot kritisch denken en tot nieuwe perspectieven als we ze begrijpen vanuit onze eigen levenservaringen.

Ria Willems kiest fragmenten uit het boek Exodus. Enkele bijbelse leessleutels worden toegelicht. Tijdens de uitwisseling in groep leggen we verbinding met de levenservaringen en vragen van de deelnemers. Om samen betekenissen op het spoor te komen.

Wanneer? Vrijdag 9 september 2022, 19u30 tot 21u30
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Kostprijs: 8 euro (kansentarief: 3 euro)
overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + Exodus).
Inschrijven:
Via email: willemsria@hotmail.com


“ONTMOETING MET BISSCHOP LODE”
Dominicus Gent gaat in gesprek met Bisschop Lode over spiritualiteit en kerk-zijn

Bisschop Lode aanvaardde de uitnodiging om met de Dominicusgemeenschap in gesprek te gaan. Antoinette van Mossevelde en Ria Willems zullen hem interviewen: over zijn leven als monnik en het belang van engagement en mystiek, zijn groei in spiritualiteit, zijn visie op kerk-zijn en het synodale proces dat gaande is, over de rol van de kerk in een geseculariseerde samenleving.

Na ongeveer een uur is er tijd voor een verdere dialoog, aan de hand van de vragen uit het publiek.

Wanneer? Dinsdag 11 oktober 2022, 19u30 tot 21u30
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Kostprijs: 8 euro (kansentarief: 3 euro)
overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + bisschop Lode).
Inschrijven:
Via email: willemsria@hotmail.com


“SLOTMOMENT FEESTJAAR: SYMPOSIUM”

We sluiten dit feestjaar af met een symposium, met medewerking van sprekers van naam (nog in onderhandeling), over maatschappelijke thema’s waarin we de rol van religie en spiritualiteit willen belichten. Ook jongeren worden betrokken, niet alleen in de organisatie van dit slotmoment maar ze zullen ook hun visie laten horen.

Voorlopige datum
26 november 2022