VORMING & ACTIVITEITEN – voorjaar 2023

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties. Ontdek ons rijke aanbod activiteiten en schrijf nu in!

Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u
DE PROFEET JESAJA
Hans Debel weet zich geraakt door Jesaja. Dat zal hij met ons delen

Zondag 12 februari 2023, 14.30 uur
LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: MEULESTEDE / MUIDE
Michel Alboort vertelt wandelend over de eigenzinnige eilandwijk in de Gentse stad

Maandagen 13, 20 en 27 februari 2023
PAULUS LEZEN IN GROEP
Dani R. Leroy brengt een vervolg op de kennismaking met Paulus en de bronnen van het christendom

Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur
VERTALING NIEUW TESTAMENT KRITISCH ONDER DE LOEP
Kris De Boel en Kristoffel Demoen vertellen over tekstvarianten, verschillende vertalingen en betekenisverschillen

Zaterdag 18 maart, van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u
OPEN GEBEDSHUIZENDAG 2023
Ontdek de Gentse gebedshuizen in de omgeving van de Blaisantkerk

Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur
GOD AANRAKEN ?
Paul Moyaert over begrijpen wat religieuze symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’

Zaterdag 13 mei 2023 van 10 u. tot 11.30 u.
GELEID BEZOEK AFRICAMUSEUM
Het kolonialisme tegen de achtergrond van de politieke en culturele eigenheid van Afrika

Dinsdag 2 mei tot donderdag 4 mei 2023
WANDELBEDEVAART NAAR ABDIJ WESTVLETEREN
Wanderlust en inkeer in Vlaamse velden

Zaterdag 17 juni 2023 van 10 u. tot 11.30 u.
DOORGELEZEN: TOMAS HALIK
Ignace D’hert over Tomas Halik en de weg van hervorming

Lees meer over het aanbod hieronder


DE PROFEET JESAJA
Hans Debel weet zich geraakt door Jesaja. Dat zal hij met ons delen
Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u

Is Jesaja een BP? (Bekende Profeet)
Allicht is geen enkele oudtestamentische profeet zo bekend als Jesaja. Geen andere profeet wordt zo vaak geciteerd in het Nieuwe Testament, we horen hem in de zondagsliturgie en in het ‘boek’ Jesaja zijn er schitterende literaire parels te rapen.

Een mens of een boek?
Toch is ‘Jesaja’ veeleer een boek dan een historisch naspeurbare persoon. Een boek met een bijzonder ingewikkelde geschiedenis; niet zelden werd het vergeleken met een kathedraal waaraan eeuwenlang werd verbouwd en uitbreidend voortgebouwd.

De universele Jesaja
Uiteraard zal het ontstaan en de structuur van ‘Jesaja’ ter sprake moeten komen. Al was het maar om wat we lezen te begrijpen tegen de wijzigende politieke en sociale context waarin het tot stand kwam. Maar wie zich inlaat met Jesaja wordt hoe dan ook geraakt door zijn onovertroffen beeldentaal, door zijn diepe humaniteit en zijn hoopvolle, universalistische toekomstvisie.

Dr. Hans Debel is exegeet, oud-testamenticus, doctoreerde over de invloed van de Dode-Zeerollen op de tekstkritiek van de Hebeeuwse bijbel; directeur van de S.O.-school ‘Heilige Familie’ te Ieper; docent Oude Testament aan het H.D.G.I. in Gent en I.T.P. in Brugge, lid van de redactie van ‘Ezra’ en medewerker aan de Didachè-studiedagen.

Wanneer? Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 20 euro (kansentarief: 6 euro) voor de 2 zaterdagen samen
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent.
• Met vermelding ‘Jesaja’ + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven:
via e-mail: dani.leroy@skynet.be + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)
Kon je niet vooraf inschrijven?  Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk.
Streaming: Het programma wordt ook online gestreamd. Deelnemers moeten dit uitdrukkelijk vermelden bij hun inschrijving; zij kunnen echter niet participeren aan het  gesprek. Deelnemers bezorgen we na betaling de link.


LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: MEULESTEDE / MUIDE
Michel Alboort vertelt wandelend over de eigenzinnige eilandwijk in de Gentse stad
Zondag 12 februari 2023, 14.30 uur

Landschap van mijn jeugd: velen zullen zich nog de boeiende namiddagen herinneren van het KUC, jaren her, toen iemand ons meenam op een wandeling en ondertussen vertelde over de wereld van haar of zijn jeugd… Al vertellend wandelen door de tijd, en door iemands leven…
Michel Alboort leidt ons rond in Meulestede-Muide, een eigenzinnige eilandwijk in de Gentse stad. Want zeg nooit Meulestede, als je de Muide bedoelt, je krijgt de wind van voren… En omgekeerd ook, natuurlijk.

Wanneer? Zondag 12 februari 2023, 14.30 uur
Waar? Afspraak aan de kerk van Meulestede (te bereiken met bus 6)
Gratis deelname
Inschrijven:
Via e-mail: michel_alboort@hotmail.com met vermelding “wandeling Meulestede / Muide”


Paulus lezen in groep

PAULUS LEZEN IN GROEP
Dani R. Leroy brengt een vervolg op de kennismaking met Paulus en de bronnen van het christendom
Maandagen 13, 20 en 27 februari 2023, telkens van 19.30 u. – 21.30 u.

Paulus lezen in groep is boeiend en verrijkend.
Door te lezen en te herlezen komen we binnen in Paulus’ redeneertrant en in zijn rijke betekeniswereld. Vervolgens zoeken we wat Paulus’ tederheid en kracht, vervoering en praktische zin, zijn sterke persoonlijkheid en warme gemeenschapszin voor ons kunnen betekenen.

Wat betekent Paulus voor ons?
We plukken teksten uit de authentieke Paulusbrieven en we gaan op zoek naar wat Paulus met ‘Geest’ bedoelt. Het woord staat symbool voor de goddelijke dynamiek in wie gelooft. Wat betekende het voor hem? En voor ons?

Samen naar de bronnen van het Christendom
Door samen te lezen willen we inzicht verwerven in de bronnen van het christendom én de ankerpunten van ons eigen geloof verdiepen.

We starten met een groep van acht à twaalf deelnemers die zich minstens voor drie sessies van twee uur engageren. Je schrijft meteen in voor het geheel. En… breng je bijbel mee.

Wanneer? maandagen 13, 20 en 27 februari 2023, telkens van 19.30 u. – 21.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €) voor de 3 maandagen samen
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent.
• Met vermelding ‘Paulus’ + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven:
via e-mail: dani.leroy@skynet.be + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)


VERTALING NIEUW TESTAMENT KRITISCH ONDER DE LOEP
Kris De Boel en Kristoffel Demoen
Over tekstvarianten, verschillende vertalingen en betekenisverschillen in het nieuwe testament
Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur

Wat hebben die evangelisten en die schrijvers van de brieven nu eigenlijk op papyrus gezet?
Hoe werd en wordt de Griekse tekst in het Nederlands vertaald?
Kristoffel en Kris introduceren u in de tekstkritiek en het reconstrueren van de oorspronkelijke Griekse tekst van het Nieuwe Testament.

Is het bekoring of beproeving?
Dat doen ze aan de hand van passages uit het Nieuwe Testament. Verschillende vertalingen leiden immers tot verschillende betekenissen, en soms tot grote conflicten tussen voorstanders en tegenstanders van een vertaling. Is het bijvoorbeeld bekoring of beproeving waarin we volgens het Onze Vader niet mogen geleid worden?

Laat u bekoren… het is geen beproeving!
Kris De Boel
(leraar Grieks Sint-Bavohumaniora Gent) en Kristoffel Demoen (professor Grieks UGent) maken ons wegwijs in deze boeiende materie, op een manier waarbij kennis van het Grieks absoluut niet vereist is.

Wanneer? Dinsdag 7 maart 2023, 19.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 8 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Nieuw Testament’ + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven: via e-mail: kristiaan.deboel@sbhg.be met vermelding “Nieuw Testament kritisch” + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)

Kon je niet op tijd inschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan


OPEN GEBEDSHUIZENDAG 2023
Ontdek de Gentse gebedshuizen in de omgeving van de Blaisantkerk
Zaterdag 18 maart, van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u

Het STAM, het Gentse stadsmuseum, ontdekte tot haar oprechte verwondering hoeveel gebedshuizen zich bevinden in de omgeving van de Blaisantkerk: protestantse kerken, orthodoxe, katholieke, diverse moskeeën, een boeddhistisch centrum… Allemaal binnen een straal van één vierkante kilometer. Meer dan genoeg redenen om op zaterdag 18 maart een Open Gebedshuizendag te organiseren, waar ook Dominicus Gent aan deelneemt.

Van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u kan je die huizen van gebed vrij bezoeken, en in gesprek gaan met wie daar een spirituele thuis heeft.

Om 10u en om 14u kan je ook kiezen om een geleide wandeling te maken – met Tina De Gendt en Frank Vandewalle als gids. Plaats van vertrek wordt later meegedeeld.

“De Geest waait als de wind…”

Wanneer? Zaterdag 18 maart, van 10u tot 12u30 en van 14u tot 17u
Waar? Een wandelgids langs de gebedshuizen wordt later bekend gemaakt
Gratis deelname
Inschrijven: Is niet nodig voor de vrije bezoeken.
Voor de geleide wandeling zal inschrijven nodig zijn : dit wordt later meegedeeld


GOD AANRAKEN ?
Paul Moyaert over begrijpen wat religieuze symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’
Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur

Het verlies van betekenis
Het moderne wereldbeeld maakte de klassieke godsbeelden voor velen onmogelijk. Waar het geloof in een aanvaardbaar godsbeeld verdwijnt, verliezen ook andere symbolen van goddelijke aanwezigheid, beelden en liturgie, hun betekenis. Zelfs voor gelovigen.

Behoefte aan beelden
Toch heeft Godsgeloof een onstelpbare behoefte aan beelden, woorden en gebaren die de weg vrijmaken voor een oprechte en zinvolle ‘aanraking’ met het onzichtbaar, maar aanwezig goddelijke in onze wereld.

Wat doen symbolen met ons?
Welke religieuze symbolen kunnen voor onze tijdgenoten wel of niet ‘werken’? Paul Moyaert wijst ons naar de grond van de zaak: begrijpen wat symbolen zijn en wat ze dagelijks met ons ‘doen’, vaak zonder dat we het goed beseffen, is een eerste stap. Omdat symbolen tot de kern van ons menszijn behoren, kan ook religieuze ervaring zich niet anders dan symbolisch uitdrukken.
Welke vereisten stelt een bijbels-christelijk godsgeloof aan zijn symbolen? Helpt het bijbelse beeldverbod ons hier het juiste symbolische spoor te vinden?

Woorden om te verbeelden
Het gaat hierbij niet alleen om materiële beelden. Ook de godsnamen, de woorden van gebed en liturgie, zijn symbolen. Hebben die vastgelegde godsbeelden, ‘geloofswaarheden’, hun verwijzende kracht niet verloren? En moeten we op zoek naar andere symbolen om het waardevolle en heilige dat we ervaren als ‘van elders geschonken’, te verbeelden? Welke beelden zijn dat?

Prof. em. dr. Paul Moyaert is psycho-analyticus, schreef talloze artikels en boeken over filosofische, psychoanalytische en religieuze thema’s.

Wanneer? Dinsdag 18 april 2023 om 19.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven? via email: dani.leroy@skynet.be  + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)

Kon je het bedrag niet op tijd overschrijven, geen zorg, ook welkom. Betalen ter plaatse kan


WANDELBEDEVAART NAAR ABDIJ WESTVLETEREN
Wanderlust en inkeer in Vlaamse velden
Dinsdag 2 mei tot donderdag 4 mei 2023

Een wandelbedevaart?
Wandelen is goed voor lichaam en geest. En al babbelend ontstaat verbondenheid met elkaar.
We nemen een voorschot op de inkeer binnen de abdijmuren door op dinsdag van Poperinge naar Westvleteren te stappen (6km). In de abdij bidden, zingen, verstillen we.
Op donderdag doen we de omgekeerde tocht terug naar Poperinge, en dan de trein op naar Gent.

Wie? Maximum 15 deelnemers
Wanneer? Dinsdag 2 mei tot donderdag 4 mei 2023
Waar? Sint-Sixtus abdij in Westvleteren
Deelnameprijs: 115 euro (inclusief 3x middagmaal, exclusief treinticket)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent, met vermelding ‘Wandelbedevaart’ + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven:
via e-mail: michel_alboort@hotmail.com + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)


GELEID BEZOEK AFRICAMUSEUM, TERVUREN
Het kolonialisme tegen de achtergrond van de politieke en culturele eigenheid van Afrika
Zaterdag 13 mei 2023 van 10 u. tot 11.30 u.

Het Africamuseum in Tervuren is grondig vernieuwd. Er is ontzettend veel te bekijken. Dit jaar zal de rondleiding zich vooral richten op de eigen Afrikaanse cultuur en politiek-sociale situatie en de feitelijke rol van de christelijke missionering in de 19e en 20e eeuw.
Onze gids is opnieuw Paul C. Vossen; hij werkte jarenlang in Afrika als landbouwdeskundige. Auteur van: ‘Jullie rijkdommen voor onze beschaving, de onzin van de koloniale ruil’, Skribis, Gent, 2021.

Inschrijven: Zo snel mogelijk en ten laatste op 30 april 2023 bij > dani.leroy@skynet.be
Vermeld aub ook of je met de auto kan gaan en anderen kan meenemen. Vermeld in dat geval ook je telefoonnummer.
Wanneer: Zaterdag 13 mei 2022, van 10 u. tot 11.30 u.
Waar: Africamuseum Tervuren
Kostprijs: Bij inschrijving: 10,00 € overschrijven op rekeningnummer: BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding ‘Africamuseum’ + naam van deelnemer als die verschilt van de naam van de rekeninghouder). Dit bedrag betreft de organisatiekosten en de gidsbeurt.

De toegangsprijs is ter plaatse te vereffenen en kan verschillen per deelnemer: groepsgrootte, leeftijd, museumpas spelen een rol.

Hoe naar Tervuren?
Met eigen vervoer: autodelen. (Openbaar vervoer vereist twee uur enkele reis).
Kostendelend afspreken onder elkaar. Om 9 u. uit Gent vertrekken. Het museum beschikt over parkeerplaatsen.

In de buurt van het museum kan, wie dat wenst (af te spreken onder de autodelers), voor een schappelijke prijs een middagmaal gebruiken.


DOORGELEZEN: TOMAS HALIK
Ignace D’hert over Tomas Halik en de weg van hervorming
Zaterdag 17 juni 2023 van 10 u. tot 11.30 u.

“DOORGELEZEN” is een nieuwe kritische reeks over theologische tendensen.

We zijn het aan onszelf verplicht om de vinger aan de theologische pols te houden: wat zijn boeiende nieuwe inzichten, wat is oppervlakkig, wat keert op oude stappen terug…

Dominicaan Ignace D’hert start de reeks met een voormiddag over Tomas Halik, Tsjechisch priester, filosoof en theoloog. Halik is één van de weinige schrijvers die een brug weet te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie.

“Sinds de jaren zestig is jeugdigheid en vitaliteit de norm, maar het is tijd om ruimte te maken voor imperfectie en verwonding” zegt Tomas Halik.

Wanneer? Zaterdag 17 juni 2023, van 10 u. – 12 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent.
• Met vermelding ‘Halik’ + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven:

via e-mail: willemsria@hotmail.com + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)
Kon je niet vooraf inschrijven?  Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk.
Streaming? Deze vormingsactiviteit wordt ook online gestreamd. Deelnemers moeten dit uitdrukkelijk vermelden bij hun e-inschrijving; na betaling krijgen ze de link toegezonden. Zij kunnen echter niet participeren aan het gesprek.

P.S. In het najaar focussen we op Groene Theologie (Trees van Montfoort).