VORMING & ACTIVITEITEN – najaar 2023 – januari 2024

We reiken nieuwe vormen en ideeën aan voor de komende generaties. Ontdek ons rijke aanbod activiteiten en schrijf nu in!

Zaterdag 2 september 2023, van 9.30 u. – 12 u.
HET ZWIJGEN VERBREKEN ALS TOEWIJDING.
Dominicaan Mark Butaye reflecteert over leven als eucharistie

Zaterdag 30 september 2023 van  10u – 17u
DOMINICUS MEETS BRUGGE.
Bezoek aan Bijbels belevingsmuseum en Labo voor levensbeschouwing

Zondag 15 oktober 2023, om 14.30u
LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: HEUSDEN
Op de wandel met Hilde Braeckman

Vrijdag 10 november 2023, 18 u. – 22 u.
40 JAAR NA DE MOORD OP VLAAMSE SCHEUTISTEN
Informatie- en benefietavond over
uniek Belgisch assisenproces 40 jaar na moord op Vlaamse Scheutisten

Dinsdag  24 oktober 2023, 19.30 u. – 22 u.
MENTAAL (ON)WELBEVINDEN: EEN VERBORGEN WERELD?
Panelgesprek over Mentale worsteling en nabij zijn

Woensdag 15 november en 22 november 2023, van 19.30 u – 21.30 u
LEVITICUS: ONBEKEND MAAR VERRASSEND
Naar het hart van de Hebreeuwse Bijbel

Woensdag 20 december 2023, 19.30 u – 21.30 u
KENNISMAKEN MET ZENBOEDDHISME IN GENT
Frank De Waele en Alexandra Mushin Gericke van Zen Sangha vertellen

Woensdag 24 januari 2024, 19.30 u – 21.30 u
HERINNERING IN DANKBAARHEID: HUUB OOSTERHUIS
Op 9 april 2023 stierf Huub Oosterhuis. Het was eerste Paasdag.

We zingen zijn liederen, delen met elkaar woorden van hem die ons speciaal raakten
Bart Pieters, zal over hem vertellen.

Lees meer over het aanbod hieronder


HET ZWIJGEN VERBREKEN ALS TOEWIJDING.
Dominicaan Mark Butaye reflecteert over leven als eucharistie
Zaterdag 2 september 2023, van 9.30 u. – 12 u.

De voorgangersgroep van Dominicus Gent nodigt u uit op een Breed Beraad, waarin we ons halfjaarlijks bezinnen. Dit vormingsmoment staat open voor alle geïnteresseerden.

Mark Butaye o.p. benadert eucharistie niet als sacrament. Hij staat vooral stil bij een andere ‘liturgie’ die eraan vooraf lijkt te gaan : een tussenruimte waar enkele vitale, soms vergeten of verwaarloosde elementen het leven zelf ‘vatten’ en dienen. Een langzame taal, bijvoorbeeld die het grote zwijgen ploegt. Daarmee suggereert de conferentie perspectieven op moeilijke actuele vragen rond eucharistie.

Wanneer? Zaterdag 2 september 2023, van 9.30 u. – 12 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: vrije bijdrage ter plaatse
Inschrijven via e-mail: antoinette.van.mossevelde@gmail.com
Vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s). Zo kunnen we inschatten hoeveel plaatsen we moeten voorzien. Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom.
Er wordt geen streaming voorzien


DOMINICUS MEETS BRUGGE.
Inspirerende groepsuitstap.
Zaterdag 30/9/23, van 10u-17u

Bijbels belevingsmuseum
Om 10 u : gegidst bezoek aan Biblia, een bijbels belevingsmuseum in het Brugse Grootseminarie. Een museumzaal over centrale figuren, een zaal over Bijbel als tekst en een slotzaal met focus op hedendaagse ervaringen met bijbel. Doorheen de opstelling is er oog voor interreligieuze dialoog, geweld in de Bijbel, positie van de vrouw, historische ontstaansgeschiedenis, …

Labo voor levensbeschouwing
’s Middags zijn we te gast bij Yot, een labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief. We maken kennis met inspirerende plekken: met “Madeleine-in-Brugge, a little piece of heaven” en de woordwinkel Symposion.

Wanneer? Zaterdag 30 september van 10u-17u
Inschrijven?
Vóór 20 september 2023 bij Marie-Ann De Cocker
Via e-mail > marjandecocker@telenet.be + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)
Deelnameprijs:
20 euro (inkom + gidsen) overschrijven vóór 20 september 2023 op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Brugge’ + naam/namen van de deelnemer
Aantal:
Maximum 20 deelnemers
Waar?
Na inschrijving (door overschrijving én mail) ontvang je concrete informatie ivm treinuren, vrije plaatsen in auto’s, lunch/picknick, enz.


LANDSCHAP VAN MIJN JEUGD: HEUSDEN
Op de wandel met Hilde Braeckman
zondag 15 oktober 2023 om 14.30 u

Hilde Braeckman groeide op in Heusden. Zij neemt ons mee langs het dorpsplein en de kerk, langs kleine weggetjes en enkele kastelen, langs de Scheldemeersen en de bomen in volle herfsttooi…

Trip langs memory lane…
Maar ook langs alles wat zij kende uit haar kinderjaren, en dat nu veranderd of verdwenen is: de bloemisterijen, de kleine winkels, de vroegere textielfabriek, de wilde plekjes in de natuur. Met foto’s en pentekeningen toont Hilde hoe het er 50 jaar geleden uitzag en kunnen we vergelijken met wat we er intussen van gemaakt hebben.

Het vroegere Nieuwen Bosch
Eventueel kunnen goede stappers er nog wat bijdoen: ongeveer 1,5 km naar de plaats aan de Schelde waar de vroegere abdij “Nieuwen Bosch” stond, voor ze na de Beeldenstorm overgeplaatst werd naar de Bijlokesite in Gent.

Wanneer? Zondag 15 oktober 2023, om 14.30u vertrek
Waar? Heusdendorp 9070 Heusden Wandeling: 7 km.
Deelname: gratis
Inschrijven: via e-mail aan: hilde.braeckman2@telenet.be met vermelding naam/namen van de deelnemer(s).Foto: fragment lied van Luc De Vos (zijstraat Oudburg, Gent)

MENTAAL (ON)WELBEVINDEN: EEN VERBORGEN WERELD?
Panelgesprek en vragenronde.
Dinsdag 24 oktober 2023, 19u30-22u

Mentale worsteling
Dagelijks horen en lezen we over mensen die hun draai niet vinden, over burn-out, depressie, eenzaamheid, … én over lange wachttijden voor gepaste hulp. Iedereen kent wel iemand die met mentale problemen worstelt.
Dit is geen simpel onderwerp, maar we kijken er niet van weg.
Wie zich betrokken weet, kan inzichten en tools gebruiken om nabij te blijven. We zoeken samen naar perspectief, verbinding, preventie,…

Nabij zijn…
Iedereen is welkom. We richten ons tot de ‘nulde’ lijn: vriend, buurvrouw, leraar, zus, collega, opa, … tot ieder die nabij wil zijn maar niet altijd weet hoe… wegens (al dan niet vermeende) onkunde en/of handelingsverlegenheid.

Een panel van professionele basiswerkers en creatieve ‘blijvers’ zal ons inspireren:
Elena Amoah, wijknetwerker geestelijke gezondheid Ledeberg & Bloemekenswijk.
Pia Dewagtere, stafmedewerker Tele-Onthaal.
Sara Willems, clb-medewerker.
(o.v.) Tine Hessens, gezondheidspromotor wijkgezondheidscentrum Botermarkt Ledeberg.

Wanneer? Dinsdag 24 oktober 2023, 19u30 – 22 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Inschrijven: via e-mail marjandecocker@telenet.be + vermelding naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Verborgen wereld?’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk.
De avond wordt niet gestreamd.


40 JAAR NA DE MOORD OP VLAAMSE SCHEUTISTEN
Informatie- en benefietavond over
uniek Belgisch assisenproces 40 jaar na moord op Vlaamse Scheutisten
10 november, 2023, 18 u. – 22 u.

Op vier december 2023 start in Leuven het assisenproces tegen vijf Guatemalteken die beschuldigd worden van de moord op drie Vlaamse missionarissen van Scheut. De feiten speelden zich af begin jaren 1980. Dit proces heeft in meer dan één opzicht een bijzondere betekenis.

Dominicus Gent organiseert hierover op 10 november as. een informatie- en benefietavond. Daarop bent u vriendelijk uitgenodigd.

Walter Voordeckers (+12.05.1980) en Ward Capiau (+22.10.1981) werden neergeschoten, Serge Berten werd brutaal ontvoerd (19.01.1982) en nooit meer gevonden. In het proces staan niet de daders maar de verantwoordelijken voor die moorden bij verstek terecht. Dat dit unieke assisenproces na een jarenlang onderzoek kan plaatsvinden, is het resultaat van Belgische strafwetgeving.

De moord op Belgen in het buitenland kan door een Belgische rechtbank worden vervolgd. Kan op die manier veertig jaar na de feiten toch nog recht geschieden?

Op 10 november plaatsen we dit proces tegen de sociaal-politieke en kerkelijke (bevrijdingstheologie) situatie van Latijns-Amerika en Guatemala begin jaren tachtig van vorige eeuw en luisteren we naar de achtergrond en de omstandigheden van de moord op de drie scheutisten. Ook de specifieke aard en de ruimere betekenis van dit proces komen ter sprake.

Om de proceskosten te dekken (onder meer de reiskosten voor getuigen uit Guatemala, waaronder Rigoberta Menchu, Nobelprijs voor de Vrede 1992) is een deel van het inschrijvingsgeld voor de vzw Guatebelga bestemd. Bij inschrijving of op de avond zelf kan u persoonlijk die steun nog uitbreiden.

Programma

18 u. korte inleiding en film ‘Nuestras madres’. De film weerspiegelt aan de hand van een beklijvend verhaal, de maatschappelijke impact van de burgeroorlog op de zwaar getroffen bevolking van Guatemala.
19.30 u. broodjesmaaltijd
20 u. Interview met Raf Allaert en Guido De Schrijver, toenmalige collega’s van de vermoorde scheutisten en ooggetuigen.
Gesprek met de aanwezigen.

Wanneer? Vrijdag 10 november 2023, 18 u. – 22 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 20 euro
Inschrijven: wegens de broodjesmaaltijd is bij voorbaat inschrijven aangewezen!
via e-mail: dani.leroy@skynet.be > met vermelding van de naam/namen van de deelnemer(s).
En: overschrijving van 20,00 € op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent; met extra-vermelding van de naam van de deelnemer als die verschilt van de inschrijver.
Er is geen streaming.“Agnus Dei”, Francisco De Zurbaran, 1635 – 1640, Museo del Prado, Madrid.

LEVITICUS
Onbekend maar verrassend
15 november en 22 november 2015

Het hart van de Hebreeuwse bijbel
Het boek Leviticus vormt het hart van de Hebreeuwse bijbel. ‘Heb je naaste lief als jezelf’ en ‘Heb vreemdelingen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest.” Daarover gaat het. Maar ook over crisis, over wetten en vreemde offers, over handelingen van verzoening waarmee mensen die bevrijdende God trouw willen blijven. Leviticus is een verrassend bijbelboek dat inspiratie kan geven voor ons vandaag, ook als het gaat om klimaatvraagstukken.

Leessleutels en betekenis voor vandaag
Eefje van der Linden en Ria Willems reiken ons enkele leessleutels om dit onbekende bijbelboek te ontdekken. Over de betekenis voor ons vandaag gaan we met elkaar in gesprek.
Eefje is dominee van de Gentse Rabotkerk. Ria Willems is lid van Dominicus Gent.

Wanneer? Woensdag 15 november en 22 november 2023, van 19.30 u-21.30 u
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Inschrijven: via e-mail willemsria@hotmail.com + vermelding naam/namen van de deelnemer(s)
Deelnameprijs: 15,00 € (kansentarief: 6,00 €) voor de twee avonden.
én overschrijving op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Leviticus’ + naam/namen van de deelnemer(s). Inschrijven kan alleen voor beide avonden samen.
We voorzien geen streaming.


KENNISMAKEN MET ZENBOEDDHISME IN GENT
Met Frank De Waele en Alexandra Mushin Gericke
Woensdag 20 December 2023

Frank De Waele van Zen Sangha en Alexandra Mushin Gericke van No Mind zendo vertellen over hun persoonlijke weg, over hun groepen en hun beider engagement

Frank Roshi is de spirituele leider van de Gentse Zen Sangha. Naast meer klassieke vormen van zentraining (zazen, koan, sesshin, liturgie, geloften, enz) biedt hij ook graag ‘nieuwere’ praktijken aan als straatretraites, luistercirkels, voettochten en workshops over kunst. Uniek is zijn training rond zenpriesterschap voor leken.

Alexandra Mushin Sensei trainde in traditionele Japanse zenpraktijken, en ook in het ‘Big Mind’ proces, een hedendaags ‘upaya’ (vaardig middel) dat het zeninzicht heel toegankelijk maakt. Vorig jaar startte zij een eigen, lokale zengroep in Gent en biedt tevens online meditatie aan.

Zen beoogt een geïntegreerd, vrij functioneren dat zich uitdrukt in liefde en mededogen voor zichzelf, anderen en de planeet waarop we leven.

Wanneer? Woensdag 20 december 2023, van 19.30 u-21.30 u
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Inschrijven: via e-mail marjandecocker@telenet.be + vermelding naam/namen van de deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
én overschrijving op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Zenboeddhisme’ + naam/namen van de deelnemer(s).
We voorzien geen streaming.


Foto: Marc Moussault

HERINNERING IN DANKBAARHEID: HUUB OOSTERHUIS
Woensdag 24 januari 2024, 19.30 UUR

Op 9 april 2023 stierf Huub Oosterhuis. Het was eerste Paasdag.
Maar zijn woorden leven met ons verder.
Woorden die je om je heen kunt slaan.

Woorden om te zingen, uit te schreeuwen of te fluisteren wat we hopen, vrezen en geloven.
Wat we niet goed onder woorden kunnen brengen, kunnen we met deze liederen soms wel zingen.

Ze gaan voor sommigen al een leven lang mee – werden gezongen als kinderen werden gedoopt, als mensen elkaar trouw beloofden of als je afscheid moest nemen van iemand die je dierbaar was.

Liederen en woorden delen

Daarom willen we daarom willen wij Huub Oosterhuis dankbaar herdenken. We zingen zijn liederen, delen met elkaar woorden van hem die ons speciaal raakten en Bart Pieters, dierbare vriend van Huub, zal over hem vertellen.

Wanneer? woensdag 24 januari 2024, 19.30 – 21.30 uur
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Inschrijven: via mail willemsria@hotmail.com + vermelding ‘Oosterhuis’ +naam/namen deelnemer(s)
Deelnameprijs: 10,00 € (kansentarief: 3,00 €)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent met vermelding ‘Oosterhuis’ + naam/namen deelnemer(s) die je ook in je inschrijvingsmail aan Ria noteerde.

Kon je niet vooraf inschrijven? Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk. De avond wordt niet gestreamd.