VIERING VAN 1 NOVEMBER: HERDENKING VAN ONZE LIEVE DODEN

Dominicus Gent

Viering van 1 november 2022

Allerheiligen – Allerzielen

 

DE MENS LEEFT KORT,

ALS EEN BLOEM OP HET VELD.

MAAR EINDELOOS

IN DE LIEFDE VAN GOD’. Psalm 103

‘ALS GRAS ZIJN DE DAGEN VAN EEN MENS,

HIJ BLOEIT ALS EEN BLOEM OP HET VELD;

DE WIND WAAIT EN WEG IS DE BLOEM

EN NIEMAND WEET WAAR ZE HEEFT GESTAAN;

MAAR VAN OUDSHER IS DE LIEFDE VAN DE HEER

ZIJ DUURT EEUWIG…

 

Vandaag vieren we Allerheiligen, het feest van alle heiligen. Niet alleen de heiligen met een notoire opsomming van folteringen die ze voor hun geloof hebben ondergaan.

Maar het gaat om alle mensen, kleine heiligen, die op een positieve manier in het leven hebben gestaan en ons geïnspireerd hebben om een goed mens te worden.

Hun doorgang van leven naar de dood is niet onopgemerkt voorbijgegaan.

De tekst hier in het zand geschreven is duidelijk: de mens leeft kort. Wat is een tijdspanne van gemiddeld zeventig jaar dat de mens hier op de wereld rondloopt. De termijn is niks vergeleken met ‘de zuilen van de schepping’ die zes tot zevenduizend lichtjaren van ons verwijderd zijn. Het zijn mooie figuren opgebouwd uit gas en stof die zich in de ruimte bevinden en wanneer ze samengedrukt worden de geboorte van een ster kunnen zijn.

Zoveel lichtjaren van hier verwijderd en toch nog kans op een mogelijk leven? Hoe ver moet God zich dan bevinden als hij in de hemel is zoals mensen vaak zeggen. Gelukkig weten we al allemaal dat de hemel hier op aarde al wordt ingevuld. Hier tussen de mensen moeten we leven en dat leven is, zoals de psalm zegt, heel kort, wanneer een zucht wind voorbijkomt is de bloem al weggerukt en als wandelaar bijvoorbeeld weet je daarna niet meer welke bloem op welke plaats bloeide. Gelukkig is God eindeloos, niet te vatten onder één noemer en is de goddelijke liefde is onbegrensd. Het is niet omdat iemand naamloos en onbekend sterft dat zijn naam niet in de palm van Gods hand geschreven staat. Met moderne technieken kan men via DNA-onderzoek, zelfs jaren na het overlijden, de identiteit vinden van een anoniem gevonden persoon. Toch is deze techniek niet feilloos, en blijft men in het ongewisse. Die persoon blijft onbekend voor deze wereld. Maar niet voor ‘ De ENE’, in de palm van zijn hand zijn alle namen bekend. Zijn dat geen ontroerende woorden…?

Morgen is het Allerzielen en gedenken we vooral de mensen waar we in de loop van het jaar afscheid van hebben moeten nemen. Een leven dat stopt brengt altijd verdriet mee. Het kan plots gebeuren, na een lange ziekte met aftakeling en heel veel pijn. We zijn meestal niet voorbereid op dat precieze moment van afscheid. Rouwen is een moeilijke periode, je hebt verdriet om het verlies, een ondraaglijke leegte blijft achter en aan de andere kant zijn er heel veel mooie momenten die je kan koesteren. Verdriet maakt deel uit van het leven. Het vraagt tijd om ermee om te gaan. Daarbij heb je een gemeenschap nodig.

In Dominicus hebben we daarom de traditie om onze geliefden en mensen die dit jaar gestorven zijn op een speciale manier te eren.

Elke zondag gedenken we onze lieve doden, er liggen stenen met hun naam in de schaal met doopwater en we steken er kaarsjes bij aan. Vandaag leggen we enkele stenen in het zand: Marc, Vera, de broer van Klaar, de ouders van Rita, de moeder van Sabine….

Bij het binnenkomen hebben jullie een bloem gekregen, de naam van je geliefde gestorvene kon je erop vermelden. Rond het zand is er een kring van afgevallen bladeren gelegd, teken loslaten, van overgang, de weg van leven naar dood. Indien je het wenst kan je aan de micro de naam van jouw geliefde, vriend of kennis vernoemen en iets kort over die persoon vertellen. Vervolgens worden de bloemen tussen de droge bladeren gelegd. Zo maken we een kring van bloemen, een teken van onze levende gedachte aan speciale mensen.

 

 

Blijf verbonden met de gemeenschap van Dominicus Gent:
via de nieuwsbrieven: https://www.dominicusgent.be/nieuwsbrief/
via Facebook ( https://www.facebook.com/Dominicus-Gent-324436994242688/)
Abonneer u nu op ons nieuw online platformhttp://Bijlichten.be 
Ga er in gesprek met de auteurs van de filmpjes!

Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de auteur of zijn/haar erfgenamen, of het recht op afbeelding geschonden werd, neem dan contact op met ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.