Over het zingen

(Een tekst uit een viering van 2002, naar aanleiding van 30 jaar cantorschap in Dominicus Gent van Bernard de Cock.  

Daarmee vieren we ook Dominicus Gent als zingende gemeenschap: hoe ons samenzingen durf en kracht is, hoe het mysterie er klank en adem in krijgt, een groter lichaam, een grotere blik…)

Zingen is ademen met de hele wereld.

Is meebewegen met de hele wereld.

Alles ademt, alles beweegt.

Zelfs de bergen zijn ooit opgestuwd,

en zullen weer verdwijnen.

In die grote adem

zingen we mee,

bewegen we mee,

stromen we mee.

De wereld is een schepping,

is een gegeven plaats

en elk zingen is een gloria,

een lofzang aan het mysterie

dat alles opgooit en laat bestaan,

het onnoembare, het onnoemelijke,

het ongenoemde.

Het wonder van elke nieuwe dag.

Het wonder van elke nieuwe adem.

Het wonder van elke nieuwe mens.

Getoverd uit het niets

en even groot als de wolken en de zeeën.

Elk zingen is een gloria.

Elk zingen bevestigt dit bestaan.

 

Elk zingen is een credo.

Want wat zingen we,

wat zingt in ons?

Dat we dit bestaan omhelzen willen

met twee armen willen dragen

naar het volgende moment.

Dat we dit bestaan delen willen

breken tot ook de ander

een stuk heeft

en kan drinken

van de grote adem.

Dat er vreugde is

om dit dragen

om dit delen

om een overvloed

die zich verborgen hield,

een overvloed van vijf broden

en twee vissen.

Zo groot is dit geloven

dat we samen moeten zingen.

Zo groot is deze vreugde

dat we huizen moeten bouwen

en eten maken

en bewaren, alles bewaren

en vertellen, aan iedereen,

dat we hebben bewaard.

 

Elk zingen is een Onze Vader.

Vergeef ons deze wereld,

die weet hebt van een hemel.

Die vader en moeder bent,

help ons vandaag, nu.

Vergeef ons onze zwakheid,

leer ons de zwakheid vergeven.

Elk zingen is vragen, smeken

is verdriet opgooien tot het glinstert

tot iemand het opvangt

en verder draagt

is de geborgenheid zoeken

van een thuis ons ooit beloofd

toen we mochten bestaan

toen we geboren werden.

Wees ons nabij, Oneindige,

wij zingen uw naam

wij zingen onze naam in u.

 

(Guido Vanhercke)