3_Hoe we werken

De activiteiten van Dominicus Gent worden geleefd en gedeeld door diverse groepen … LEES MEER

ONZE WERKING

De zondagsvieringen:

De zondagsvieringen voor volwassenen worden voorbereid door een groep voorgangers die zich De Werf noemen. Zij komen maandelijks samen, om de vieringen voor te bereiden, om het pad dat ze gaan samen te overzien, om elkaar te stimuleren en om vorming te delen. De voorgangers zijn “genoemd en geroepen” uit de gemeenschap die op zondag samenkomt.

In de zondagsvieringen “verbindt” het zingen ons met elkaar en met het grote perspectief dat ons roept. We zingen samen, gedragen door de kunde en overtuiging van een groepje pianisten en onder de directie van een groep voorzangers.

De groep logistiek zorgt ervoor dat de zondagsvieringen in goede omstandigheden kunnen doorgaan (openen en sluiten van de deuren, schikken zaal, aankleding tafel, aperitief na de viering: elk glaasje is een babbel…).

Elke week is een kleine Wereldwinkelstand open.

Het streamingteam zorgt ervoor dat de vieringen en een aantal vormingsactiviteiten ook thuis live gevolgd kunnen worden.

De andere groepen:

De groep diaconie coördineert de zorg voor de leden van onze gemeenschap.

De vormingsgroep beoogt een gevarieerd programma samen te stellen op het snijvlak van zingeving, spiritualiteit en maatschappijbetrokkenheid.

De communicatiegroep verzorgt de communicatie: publkicaties, nieuwsbrieven, websites, sociale media (Facebook, Instagram, Youtube,… ). Met het platform ‘Bijlichten.be’ (een sterk aanbod van korte video’s en tekst) bereikt zij een bredere kring van zinzoekers.

De grootouderkring ziet de rijke verhalen van het bijbelse gebeuren als levende beelden en vertellingen en kiest ervoor om die vertellingen door te geven vanuit een bevrijdend lezen. Ze wil onze rijke traditie eigentijds vertalen, met rituelen en symbolen die schoonheid en verstilling opwekken. De vieringen op de grote feestdagen zijn bij uitstek familievieringen, waar ouders en kinderen in de grote beweging van het liturgisch jaar hun bedding vinden en vieren.