4_Gedragen door vrijwilligers

Dominicus Gent krijgt een gezicht door de inzet van velen. Allemaal vrijwilligers, dat verdient toch een aparte vermelding… LEES MEER

 

DIT ZIJN DE DOMINICUSVRIJWILLGERS

De Werf

De voorgangers van de Werf : Ingrid Avet, Jan Claerhout, Annemie Danhieux, Hilde De Brabander, Marie-Ann De Cocker, Ignace D’hert, Els Goetghebeur, Paule Ostyn, Annemie Vandorpe, Guido Vanhercke, Jo Van Hoorde en Antoinette Van Mossevelde.

De Pianisten en Voorzangers

Pianisten: Kristoffel Demoen, Ignace Derese en Filip Langouche.
Voorzangers: Annemie Danhieux, Karel De Clercq, Els Goetghebuer, Veerle Putman, Niek Thierry, Lizzie Vanwildemeersch.

De Grootouderkring

De grootouderkring: Annemie Danhieux, Hilde De Brabander, Linda De Wilde, Dirk Everaert, Paule Ostyn, Rik Hamels, Annemie Vercauter.

De Groep Logistiek

Greta Coussens, Bernadette & Lucina De Baere, Michel De Backer, Lieve Denissen, Magda De Vocht, André Galle, Marleen Lietaer, Sabine Mengé, Klaar Storme, Frank Vandepitte, Rita Vanderhaegen, Luc Van Holm, Etienne Van Nieuwenhuyze, Joris Van Nieuwenhuyze. Verantwoordelijken: Marleen Lietaer, Klaar Storme.

Het Team Streaming

Michel Alboort, Matthias Engels, Guido Naessens, Frank Vandepitte, Luc Van Holm, Jo Van Hoorde maken dit mogelijk.
Wereldwinkelstand: Ria Cabus, Annemie Vandorpe, Steven Verpoest, Jef Willems.

De Groep Diaconie

Marlène De Mey, Lieve Denissen.

De Vormingsgroep

Kris De Boel, Marie-Ann De Cocker, Ignace D’hert, Dani Leroy, Guido Vanhercke, Ria Willems.

Het Communicatieteam

Jan Claerhout, Johan De Clerck, Marleen Lietaer, Guido Naessens, Annemie Vandorpe, Guido Vanhercke.

Het Bestuur

Michel Alboort, Jan Claerhout, Marie-Ann De Cocker, Marleen Lietaer, Annemie Vandorpe, Guido Vanhercke, Jo Van Hoorde, Antoinette Van Mossevelde, Lieven Van Overbeke. De niet-stemgerechtigde verslaggever is Rita Vanderhaegen.

Doic

In de Algemene Vergadering van DOIC zetelen voor Dominicus Jo Van Hoorde, Ingrid Avet, Lieven Vanoverbeke.
In het Bestuur van DOIC zetelen voor Dominicus Johan De Clerck en Michel Alboort. Luc Van Holm is dagelijks bestuurder, Lieven Debosscher beheert de financiën en Guido Naessens is zaalbeheerder.