5_ Over juridische structuur en centen

Koken kost geld. Hoe we beheren en betalen LEES JE HIER

ONZE JURIDISCHE STRUCTUUR

Juridisch is Dominicus Gent gestructureerd in een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

De algemene vergadering wordt samengesteld uit iedereen die op een of andere manier actief is in onze gemeenschap (een 40-tal personen) en wordt geleid door een raad van bestuur van zeven personen. Alle belangrijke en strategische beslissingen worden genomen door de algemene vergadering, voorbereid door de raad van bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede werking van de vereniging. Het zorgt voor de coördinatie (zowel praktisch als inhoudelijk) van de verschillende bovenvermelde groepen.

DOIC is de aparte vzw, opgericht door Dominicus Gent en International Community Church Gent (ICCG). Deze vzw is eigenaar van het gebouw en staat in voor verder uitbouwen, optimaliseren en beheren van de kerk als multifunctionele ruimte.

ONZE KOSTEN

Dominicus Gent wordt niet gesubsidieerd.
De kosten van alle initiatieven (vieringen, vorming, onlinewerking) worden zo goed als uitsluitend gelenigd door bijdragen van de deelnemers.

UW STEUN IS WELKOM

Koken kost geld.
Misschien wil ook u ons steunen? Dat kan via een eenmalige gift of een maandelijkse bijdrage.
Dit is het rekeningnummer van Dominicus Gent vzw: BE92 0012 6970 3223
Met veel dank.