zondagsviering

Derde viering over Godsbeelden : We zien in de maatschappij weer aandacht voor het religieuze, maar louter vanuit antropologische hoek (cfr Alain de Botton): hoe kunnen wij dan het transcendentie denken?

Levensbeschouwelijk leren in het onderwijs? Of toch nog godsdienstles?