Een kwestie van liefde – Lied van de mens

Donderdag 3 april 2014, 20 u. 
Luca School of Arts 
Campus Lemmens – Leuven

 

Creatie van het werk  

EEN KWESTIE VAN LIEFDE

Lied van de Mens

Tekst: Berre van Thielt
Muziek: Mark Joly 

 

Dit werk voor solist, koor en orkest is het resultaat van een intense samenwerking tussen de tekstschrijver en de componist, beiden docent aan Luca School of Arts, campus Lemmens te Leuven. Het werk is een dankbaar lofdicht aan het mysterie van de ‘menswording Gods’, de kern van het christelijk geloof. Wars van valse zekerheden, gelijkhebberij of overtuigingsijver, zijn de makers geënthousiasmeerd en in gang gezet door de gedachte dat het menselijke bestaan gegrond is in een Liefde die tot leven wekt. Die Liefde, of zo je wil God zelf, is voor mensen toegankelijk in wat zij doen of laten voor elkaar. Dat was de kern van het leven van Jezus van Nazareth: een kwestie van liefde. Daarom maakten de auteurs een lied van hem. Een gezang van vreugde en verdriet, van roep en antwoord, van zoeken en vinden, van trouw bovenal. Ze werden daarbij beïnvloed door de evangelist Johannes.

Het werk duurt een uur. Het is opgedeeld in 13 meditaties – met wisselend vertelperspectief – die de Mens tekenen in zijn beleving van datgene waar het in een mensenleven uiteindelijk op aankomt, namelijk bemind te worden en te beminnen.  De meditaties heten: In oorsprong – Trouwen – Wonen – Luisteren – Drinken – Leren – Opstaan – Ik ben – Eten – Aankijken – Omkeren – Minnen – Sterven – Teruggaan – In  oorsprong. De muzikale uitwerking spant een boog boven de verschillende menselijke ervaringen, ze geeft de afzonderlijke delen vorm, suggereert, becommentarieert, laat tot rust komen of zweept op. Voor de uitvoering wordt een beroep gedaan op een solist, vierstemmig koor en een klein orkest: strijkers, fluit, hobo, fagot, hoorn, accordeon en slagwerk.

Op donderdag 3 april 2014 om 20u wordt dit werk gecreëerd door een koor en een orkest van Luca School of Arts, campus Lemmens. Het concert gaat door in het Lemmensinstituut, Lemmensberg 3, 3000 Leuven.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Reservaties kunnen via de website van het Lemmensinstituut:

http://www.lemmens.wenk.be/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=180

of via het mailadres:  concerten.lemmens@luca-arts.be

Foto: tekstschrijver en componist samen aan het luisteren…