Duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie… Schrijf nu in en ontmoet Trees van Montfoort

Zaterdag 13/11 2021 van 10 u. tot 12 u.

“Wat geloven wij? Trees van Montfoort herontdekt Bijbelse denkbeelden die een minder mensgerichte, meer kosmische en groene theologie mogelijk maken …”

Uit Nederland komt Trees van Montfoort, schrijver van het spraakmakende boek Groene Theologie

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
Groene theologie verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden.
Deze lezing ligt in het verlengde van de lezing die we in het voorjaar hielden: over bevrijdingstheologie, waaruit feministische theologie en ecotheologie groeiden.

Een uniEke kans om Trees van Montfoort te ontmoeten… Schrijf nu in >

via e-mail: guido.vanhercke@telenet.be
Wanneer: zaterdag 13/11 2021 van 10 u. tot 12 u.
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Kostprijs: 8 euro I Kansentarief: 3 euro