De profeet Jesaja

“DE PROFEET JESAJA”
Hans Debel weet zich geraakt door Jesaja. Dat zal hij met ons delen
Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u

Is Jesaja een BP? (Bekende Profeet)
Allicht is geen enkele oudtestamentische profeet zo bekend als Jesaja. Geen andere profeet wordt zo vaak geciteerd in het Nieuwe Testament, we horen hem in de zondagsliturgie en in het ‘boek’ Jesaja zijn er schitterende literaire parels te rapen.

Een mens of een boek?
Toch is ‘Jesaja’ veeleer een boek dan een historisch naspeurbare persoon. Een boek met een bijzonder ingewikkelde geschiedenis; niet zelden werd het vergeleken met een kathedraal waaraan eeuwenlang werd verbouwd en uitbreidend voortgebouwd.

De universele Jesaja
Uiteraard zullen het ontstaan en de structuur van ‘Jesaja’ ter sprake moeten komen. Al was het maar om wat we lezen te begrijpen tegen de wijzigende politieke en sociale context waarin het tot stand kwam. Maar wie zich inlaat met Jesaja wordt hoe dan ook geraakt door zijn onovertroffen beeldentaal, door zijn diepe humaniteit en zijn hoopvolle, universalistische toekomstvisie.

Dr. Hans Debel is exegeet, oudtestamenticus, doctoreerde over de invloed van de Dode-Zeerollen op de tekstkritiek van de Hebreeuwse bijbel; directeur van de S.O.-school ‘Heilige Familie’ te Ieper; docent Oude Testament aan het H.D.G.I. in Gent en I.T.P. in Brugge, lid van de redactie van ‘Ezra’ en medewerker aan de Didachè-studiedagen.

Wanneer? Zaterdagen 28 januari en 4 februari 2023, telkens van 9.30 u. tot 11.30 u.
Waar? Blaisantkerk, Blaisantvest 37 , 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur (halte Spaarstraat)
Deelnameprijs: 20 euro (kansentarief: 6 euro) voor de 2 zaterdagen samen
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent.
• Met vermelding ‘Jesaja’ + naam/namen van de deelnemer(s)
Inschrijven:

via e-mail: dani.leroy@skynet.be + vermeld hier ook steeds de naam/namen van de deelnemer(s)
Kon je niet vooraf inschrijven?  Toch welkom. Betaling ter plaatse mogelijk.
Streaming: Het programma wordt ook online gestreamd. Deelnemers moeten dit uitdrukkelijk vermelden bij hun inschrijving; zij kunnen echter niet participeren aan het  gesprek. Deelnemers bezorgen we na betaling de link.

Ontdek het volledige aanbod van het voorjaar via deze LINK