De onverwijderbaren… Een vraag om hulp van de Werkgroep Vluchtelingen Gent

Beste,

Werkgroep Vluchtelingen Gent en Hand-in-Hand Gent zijn al meer dan 20 jaar actief in de ondersteuning van asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers, mensen-met-en-zonder papieren.  In de loop van al die jaren zijn we er – dankzij de onbaatzuchtige inzet van onze talrijke vrijwilligers – in geslaagd, voor velen van die mensen het verschil te maken.  Velen zijn na jaren van onzekerheid eindelijk op eigen benen en hebben hun volwaardige plaats in de maatschappij ingenomen.

Maar België zou Absurdistan niet zijn, als er niet zoiets zou bestaan als ‘onverwijderbaren’.  Dit zijn mensen die in ons land bescherming zochten, die niet kregen, maar die ook niet teruggestuurd kunnen worden om diverse redenen buiten hun schuld en wil, alle deuren blijven voor hen gesloten, zowel hier als in hun “thuisland”. (Het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, is na een oorlog uiteengevallen in verschillende kleine landen, of hun namen komen niet voor in het bevolkingsregister van hun land van afkomst) . Begrijpe wie begrijpen kan !

Al bijna 10 jaar ondersteunen wij een moeder en dochter, die ‘onverwijderbaar’ zijn.  Alle deuren van alle officiële hulpinstanties blijven letterlijk voor hen dicht.  Ze zijn als het ware uit de maatschappij geweerd, naar de marge verdrongen, zonder wettig verblijf en bijgevolg voor de officiële maatschappij ‘niet bestaande’.

Jammer genoeg laat het leven van een mens zich niet weg-gummen !  Ondanks alle inspanningen (financiële en andere) ging het met moeder en dochter hoe langer hoe meer bergafwaarts.  Mensen die letterlijk en figuurlijk uitgesloten worden van de samenleving, gaan zich soms tegen die samenleving keren, uit trots, uit onmacht, uit woede, uit pijn, uit frustratie …

Momenteel zijn moeder en dochter dakloos, ze wonen overal en nergens, maar meestal in ongezonde panden, nefast voor lichaam en geest.  Vooral omwille van de dochter, nog steeds minderjarig, is deze situatie wraakroepend.  Zij overleeft letterlijk elke dag in de stadsjungle, onbeschermd, want ‘onbestaand’.

Daarom willen wij trachten deze mensen tenminste de mogelijkheid te geven van een eigen plek, waar ze zich veilig voelen, waar ze ook privacy hebben, iets wat onontbeerlijk is voor ieder van ons.

Omdat huren geld kost, willen wij een HUURKRING oprichten.  Hiervoor zoeken wij sponsors, die zich ertoe verbinden gedurende tenminste één jaar  maandelijks een vast bedrag te storten op rekening

000-0000041-41 van Caritas met vermelding ‘P 163’ in de mededeling (niets anders).

Stuur Carla of Chris een mailtje waarop uw naam staat en hoeveel U stortte. Dit is nodig voor de boekhouding. Op het einde van ieder jaar krijgt u een fiscaal attest.(vanaf 40€ jaarlijks hebt U recht op een fiscaal attest).

Met dit geld willen we een  tweekamer-appartementje huren, zodat er tenminste op het vlak van wonen stabiliteit in het leven van deze mensen komt.  Vanuit die stabiele situatie willen we uiteraard verder ijveren om hun situatie, na een verblijf van meer dan 15 jaar in België, op één of andere manier te regulariseren, zodat ze kunnen werken,de dochter normaal naar school kan gaan, opdat ze beiden een normaal leven kunnen leiden en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  Wij houden u zeker op de hoogte van de evolutie.

Als je in de mogelijkheid bent een maandelijks bedrag – hoe klein of hoe groot ook – te storten, vul dan onderstaande strook in en mail die terug naar : handinhand-gent@telenet.be  of naar carla.ronkes@telenet.be

Wij danken u uit de grond van ons hart, in naam van moeder en dochter, want zonder uw hulp redden zij (en wij) het niet !

Voor Hand-in-Hand: Chris Bens (0498/08.68.36) handinhand-gent@telenet.be, Karperstraat 75, 9000 Gent                       
Voor Werkgroep Vluchtelingen Gent: Carla Ronkes (0484/363.875)  carla.ronkes@telenet.be,  Gordunakaai 7, 9000 Gent                                                                                                             

INVULLEN EN TERUGSTUREN:MAILEN AUB

Naam en voornaam……………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………………………. Mailadres (en eventueel tel.nr.)……………………………………………………………..  

verbindt zich ertoe, maandelijks een bedrag van  € …… te storten op rekening  000-0000041-41 van Caritas met vermelding  ‘P 163’ (indien u een fiscaal attest wenst)

of op rekening  523-0457797-32 van Werkgroep Vluchtelingen, met vermelding : “huur moeder en dochter”

en dit voor een periode van  tenminste 1 jaar, te beginnen vanaf ……………………… (datum)