De gekaapte Jezusbeweging

“DE GEKAAPTE JEZUSBEWEGING”
In deze vormingsavond bespreekt Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de beeldende kunst.

De geboorte van de bevrijdingstheologie in de jaren 60 van de vorige eeuw betekent nieuwe hoop voor tal van mensen. Vooral voor hen die amper overleven. Het verhaal van Jezus van Nazareth komt opnieuw tot leven als inspiratie voor een meer menselijke samenleving. Als toekomst voor mensen die niet meetellen. Naar zijn voorbeeld wordt onrecht aangeklaagd, vreedzaam verzet georganiseerd.
Hoe anders klinkt nog steeds de officiële kerkelijke geloofsbelijdenis in haar onbegrijpelijke termen uit een ver verleden. Jezus’ identiteit, in steen gebeiteld sinds de vijfde eeuw, wordt onveranderd doorgegeven als verplichte belijdenis. De wereld verandert, de cultuur evolueert, de wetenschap bloeit op, oorlogen en vredesakkoorden volgen elkaar op, maar de geloofsbelijdenis geeft geen kik.
Toch zijn er reeds van bij het begin opvallende verschuivingen in de manier waarop Jezus navolging vindt. De eerste eeuwen leggen daarvan getuigenis af. Vanaf de Constantijnse vrede in de vierde eeuw overheerst echter het instituut kerk, niet de Jezus die navolging vraagt.In deze vormingsvoormiddag bespreekt Ignace D’hert enkele van deze Jezusbeelden. Annemie Vandorpe kiest voorbeelden uit de beeldende kunst.

Schrijf nu in via deze e-mail link

Wanneer: Donderdag 24 februari 2022, van 19u30 (opgelet: vervroegd beginuur!) tot 21u30
Waar: Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Tram 4 stopt voor de deur – halte Spaarstraat
Kostprijs: 8 euro (kansentarief: 3 euro)
Overschrijven op rek. BE59 0350 8672 6226 van Dominicus Gent (met vermelding naam + Jezusbeweging).
De inschrijvingen met betalingen die gebeurden voor de lezing van 27/11 blijven natuurlijk geldig.
De lezing wordt ook online gestreamd (enkel kijken, niet participeren aan het gesprek). Wie voor 27/11 online wilde volgen, krijgt de link toegezonden. Nieuwe deelnemers bezorgen we na betaling de link.