30 jaar Dominicus Gent

Dertig jaar zondagsvieringen van Dominicus Gent

www.dominicusgent.be

Wat doet een groep mensen die samen een weg van dertig jaar hebben afgelegd ? Ze kijken om, naar wat toch al een beetje geschiedenis mag worden genoemd. En ze kijken vooruit, waar de weg verder loopt: nieuwe gezichten, nieuwe kansen, nieuwe dromen…

In 2012 bestaat Dominicus Gent (het vroegere KUC, de Gentse studentenparochie in de Kortrijksepoortstraat, gedragen door de paters dominicanen) dertig jaar. Dat wil zeggen: de studentenparochie bestaat al een tijdje niet meer, maar de zondagsvieringen, voor volwassenen, kinderen en jongeren, bloeien verder.

Dertig jaar lang, zonder onderbreking, zijn vele honderden langsgekomen, om mee te vieren, te zingen, na te denken en solidair te zijn met een wereld die zoveel nood heeft aan gerechtigheid. Sommigen verhuisden of bleven weg, anderen gingen andere wegen, van sommigen namen we in de dood afscheid, nieuwe mensen sloten aan. Maar het blijft opvallend hoe deze informele gemeenschap van kerk- en maatschappijkritische christenen bij elkaar is blijven komen. Het moet zijn dat gezamenlijk bezinnen rond brood en wijn, in het spoor van Jezus van Nazareth, hoop en vertrouwen achterlaat in het dagelijkse leven. Want velen van hen zijn ook daar solidair actief.

In die dertig jaar is een hele weg afgelegd : gedeeld voorgangerschap, vrouwen naast mannen, ongewijde voorgangers naast gewijde; een zeer uitgepuurde versie van de eucharistie. Anderzijds was veel er al van in het begin: klemtoon op  maatschappelijke betrokkenheid, engagement en levensnabijheid (“de bijbel op leven en wereld leggen”); samen zingen, tot het jubelt in ons; een gezamenlijk gedragen organisatie en werking; aandacht voor kinderen en jongeren; aandacht voor elkaar als gemeenschap.

*

Vandaar dat 2012 voor ons in het teken zal staan van vier woorden waarin we onszelf fundamenteel herkennen: vieren, zingen, nadenken, doen…

  • We houden een studienamiddag over “Kerk van onderuit” (22 april).
  • We organiseren Domifeste, een muzieknamiddag die zal spetteren. Aparte workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen. En dan samen feesten. (30 september)
  • We zoeken onze solidariteit, lokaal en internationaal, te vertolken via allerlei initiatieven, die zowel de buurt ten goede komen maar die ook over de grenzen willen kijken.
  • We organiseren elke derde zondag van de maand een engagementsviering, waarin we een specifiek engagement van een of meer leden van onze gemeenschap in het licht houden.
  • We houden in 2012, online, een soort feestjaardagboek bij, een weblog over alle initiatieven voor 2012, maar ook vol herinneringen en vooruitzichten.  Die komen van ons, maar vooral toch van u. Over uw verbondenheid met ‘t KUC (zoals men vroeger zei), en later Dominicus Gent. Publiceer uw getuigenis op deze Dominicusblog, we zijn benieuwd.
  • En we blijven natuurlijk elke zondag vieren. In de modernistische, open gewerkte ruimte van de Maria Goretti-kerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent (binnenring Gent, tegenover parking ziekenhuis Sint-Lucas).  Elke eerste zondag van de maand komen daar ook de kinderen en jongeren bij, in wat we, met een lichte grijns, onze Dominicus de Luxe-viering noemen…

U bent natuurlijk welkom. Voor het eerst. Of opnieuw. Iedereen die meeviert, is een verrijking…

 

Meer informatie over al deze initiatieven volgt later.

Hou wat gaatjes in uw agenda.

 

Met vriendelijke groet,

De medewerkers en de vierende gemeenschap van Dominicus Gent

 

nieuws@dominicusgent.be

www.dominicusgent.be

www.gemeenschap-mirte.be